HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 80. - HOB

H

HOB = firemní značka se stavená v pořadí písmen OHB - Západočeské továrny kaolinové . šamotové a Slovenské závody magnesitové a.s. v Praze (Praha II, U půjčovny č. 9 - značka mezi denním a výplatním razítkem

Zaůoženy v roce 1899 na základě objevu kaolinu Johannem Fitzem v roce 1882. Značka vznikla v letech 1905 - 1906.

297. uživatel

Povolení MPT Věstník č. 22 ze dne 14. 5. 1930

Výpatná stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Dohlédací pošta PRAHA 1

Otisk 1. dne 26, 3, 1930 (R)

HOB 1 001

 

HOB 2 002

 

DRUHÝ OTISK

Změna všech číslic

HOB 2 001

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 77 - T. F.

T

T. F. - zkratka z prvních písmen příjmení dvou majitelů firmy - Tauber a Fischl (mezi denním a výplatním razítkem)

Historie: Vilém a Evžen Tauber, podnikatelé židovského původu, založili firmu v roce 1866, vinné sklepy měli v Karlíně, pro obavy z vysoké vody přesídlili do Vysočan (1891). Vytvořili firmu pro spojené vinné sklepy. V roce 1940 pod komanditním vedením. Firma znárodněna vyhláškou ing. Jankovcové č. 1232/1948 ze dne 21. 6. 1948 jako veřejná obchodní společnost.

Povolení: Věstník č. 38  ze dne 13. 8. 1931

Dohlédací pošta: PRAHA 79

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8h - 4m

Otisk 1. dne: 24. 9. 1931 (R) + poštovně prošlá celistvost s datem 13. 5. 1932

 

Tauber 001     Tauber 002

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 43 - KdD

K

K d D (kurentem mezi denním a výplatním razítkem - u všech tří výplatních strojů stejné, iniciály zkratky počátečních písmen  v dvojitém kruhu) - Kreditanstalt der Deutschen, registrierte Gessonscahft mit beschränkter Haftung, Hauptanstalt Prag (Krakovská ulice 11)

Povolení výplatního stroje - jako 136, uživateli Věstníkem č. 4 ze dne 1. 2. 1929, zprvu povolen stroj na zkoušku

Výplatní stroje:

PRAHA 1

Výplatní stroj Francotyp C4 s horním číslem pošitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

První den 1. otisku: 12. 1. 1929

PRVNÍ OTISK

 

KD 1 001

 

DRUHÝ OTISK (změna číslic denního razítka)

 

KD 1 002

 

TŘETÍ OTISK (?) - změna číslic letopočtu?

KD 2 001

 

ČTVRTÝ OTISK (změna všech číslic)

První den nového otisku 19. 1. 1935 (otisk číslo 2 - R) + otisk poštou prošlý

KD 3 001

 

KD 3 002

ÚSTÍ NAD LABEM 2 / AUSSIG 2

Otisk 1. dne: 4. 2. 1935, výplatní stroj C (číslo 676, číslo klíče 2154) - (R) + otisk na poštou prošlé celistvosti se stejnám datem, navíc se stejným číslem počitadla - 0016 (R)

 

KD 10 001

 

KD 10 002

 

A do třetice: otisk s číslem počitadla 0017 se stejným datem (na ústřižku)

KD 20 001

 

LIBEREC 1/REICHNEBERG 1

Třetí otisk

1. den otisku 13. 6. 1935 (R)

FR 8h - 4m

 

KD 20 002

Druhý itisk ze dne postavení, číslo počitadla je v záporném poli pod 0000. + poštou prošlý otisk adresovaný známému sběrateli, učiteli Josefu Bezchlebovi ze Žižkova, neformálnímu vedoucímu Odboru frankotypů při kČF, který ukončoval činnost této entity koncem 30. let.

KD 30 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS