HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 50. - MC

M

M C  - první pismena dvou slov uživatele: Mannesmann - Coburg, železármy

Železárny Corburg se začaly stavět během existence Rakouska - Uherska v Trnavě. Po válce zájem o výrobky odpadl a továrnu koupil Mannesmann, od té doby se nazýval tento subjekt Mannesmann - Coburg. Prošel dalším vývojem, posléze jen Coburg, pak Koburg Trnava, Kovosmalt, TAZ (Trnavský automobilové závody).

 S dobou se měnilo i zajímavé logo. Logo ve všech výplatních otiscích tvoří kruh, v němž jsou písmena MC, v pozadí kovadlina (kováčský nákov)  s kovářským kladivem a chrlícím komínem v různých grafických provedeních a velikostech. Stejné logo je i v bratislavském výplatním otisku. V dolní části loga názpis TRNAVA, u bratislavského otisku též.

Jeden výplatní stroj pro Trnavu i Bratislavu (výplatní stroj Francotyp Fr 4 s horním číslem počitadla přemísten z Trnavy do Bratislavy 5. 10. 1931.

TRNAVA

243. uživatel výplatního stroje 

Povolení Věstník č. 2 ze dne 16. 1. 1930

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla.

Sběratelsky FR 8h - 4m

PRVNÍ OTISK (průměr kruhu 30 mm, tmavá kovadlina, bílé vynecháno Trnava, okruží i kresba zaplněna barvou)

Otisk 1. dne: 20. 12. 1929 (R)

Otisk posledního dne: 26. 2. 1930

 

Koburg 1 001 

Koburg 1 002

 

DRUHÝ OTISK (změna loga) - zmenšený kruh - nyní 24 mm, vnitřní kresba odlišná (vnitřní zaplnění nahrazeno konturou)

Otisk 1. dne: 26. 2. 1930

Otisk posledního dne: 16. 5. 1930

 

Koburg 2 001

 

TŘETÍ OTISK (změna označení: velikost kruhu 24 mm, kresba opět překryta zaplněnou kresbou)

Otisk 1. dne 16. 5. 1930

Otisk posledního dne: 1. 10. 1931

 

Koburg 2 002

 

Výplatní stroj přemístěn do Bratislavy

BRATISLAVA 1

Změněno jen denní razítko

Otisk 1. dne: 5. 10. 1931

Reprodukovány dvě celistvosti poštou prošlé, v letech 1932 - 1933 došlo ke změně názvu (viz nátisky na obálkách). nově COBURG. Logo zůstalo přesto stejné.

Koburg 3 002     Koburg 3 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 49. - L.O.L.

L

L. O. L. = zkratka pravděpodobně složená z prvních písmen slov: L.  = Lovosice, O. = Oleje, L. = Lobositz. Zkratka se v oficiálních pramenech nikde nevyskytuje, šlo o účelové vyjádření náplně činnosti a lokalitu tohoto subjektu.

(mezi denním a výplatním razítkem, pod zkratkou obrácený trojúhelník se šrafovanou výplní. Autor návrhu, ani rytec nejsou známi)

Stručná historie: začátek činnosti tohoto subjektu sahájí do roku 1852, rozmach nastal 1879, firma oficiálně založena v roce 1895, se specializovala na výrobu rostlinných olejů, organických kyselin a jejich solí, výrobu linoleí, podlahových krytin, umělé kůže. Firma byla součástí firmy LEVER (UNILEVER), znárodněna v roce 1946, definitivně uchvácena státem 17. 9. 1948 (Vyhláška ministryně výživy ing. Jankovcové), fungovala u n.p. SANA, pté Severočeské tukové závody a nakonec  ANIVEG.

326. uživatel výplatního stroje v Československu

Povolení: Věstník č. 36 ze dne 18. 7. 1930

Dohlédací pošta LOVOSICE/LOBOSITZ

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky Fr 8h - 4m

Otisk prvního dne:

- dle AJ 2. 7. 1930

- dle mé sbírky 3. 7. 1930 

 

Lovosice 2 001:

 

Dvě celistvosti poštou prošlé (s českým i německým nátiskem subjektu na obálce).

 

LOVOSICE 1 001 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 48. - LNS

L

L N S = zkratka složená z počátečních písmen příjmení Leo Strasse, majitele firmy a města Náchod: L= Leo, N= Náchod, S= Strass v trojúhelníku

Náplň: obchod textilem, maloobchod, tkalcovny

Povolení: Věstník č. 10 ze dne 8. 3. 1929

Dohlédací pošta NÁCHOD 1

Výplatní stroj Francotyp C3 s horním číslem počitadla, sběratelsky FR 8h - 3m

Později výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla, sběratelsky FR 8h - 4m

 

PRVNÍ OTISK

FR 8h - 3m

Otisk 1. dne 11. 3. 1929 (R) + otisk na  celistvosti poštou prošlé z 25. 3. 1929, poslední otisk (změna číslic )?

Strass 2 001

 

Strass 3 001

 

DRUHÝ OTISK

Stejný stroj, všechny číslice změněny, 1. otisk?, poslední otisk: 17. 6. 1931 (dle AJ) anebo 8. 10. 1931 (dle mé sbírky) ? Pokud ano, pak (R)

FStrass 5 001FR 8h - 3m

 

  Strass 5 002 Poslední den 2. otisku?

 

TŘETÍ OTISK

FR 8h - 4m

Změna výplatního stroje, nyní Fr 4 s horním číslem počitadla, z druhého otisku přeneseno denní razítko a označení  uživatele

Otisk 1. dne: 17, 6. 1931 anebo 8. 10. 1931?

reprodukovány dvě celistvosti poštou prošlé

 

STRASS 6 001     STRASS 6 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS