HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (75) - ŠKODAEXPORT

Výplatní otisky s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku - období let 1946 - 1992 - Československo

Dnešní pohled se bude týkat výplatních otisků podniku zahraničního obchodu ŠKODAEXPORT Praha. Otisky upoutaly velkou pozornost, neboť se vymykaly obvylým zvyklostem obsazovato podatelny čs. subjektů hlavně stroji soustavy Francotyp a Postalia. Výjimečně jinými (Hasler, Pitney - Bowes apod.)

PZO Śkodaexport vyplácel zásilky výplatními stroji Pitney - Bowes.

První otisk byl hybrid. Pro kostru sloužil  výplatní stroj Pitney - Bowes (model  GB "Automax" s atypickými číslicemi a dvěma čárkovými výplatními znaménky, první číslice byly větší, druhé dvě menší, rámeček výplatního razítka byl převzat od stroje Postalia, denní razítko bylo dvoukruhové bez můstků, měsíc byl vyjádřen v římských číslicích, označení uživatele je nalevo a vzdálenější od denního razítka, rozteč 126 mm). Hraniční data: - 4. IV. 1970 - 24.IX. 1986 - . Bez PSČ. Ojednělé.

Idruhým používaným strojem byl výplatní stroj Pitney - Bowes, model 5000 se třemi vlnovkami jako znaménky před výplatní hodnotou. Denní razítko dvoukruhové a s datem vyjádřenými v arabských číslicích (i údaj měsíce). Označení stejné jako u prvního. Hraniční data: -  25. 3. 1980 - 26. 5. 1989 - . Často používaná výplatní páska v typické žluté barvě s podtiskem. Otisky s PSČ, jen v denním razítku. Rozlišovací znaménka - tři křížky v dolním mezikruží.

Oba stroje Pitney - Bowes byly používány souběžně.

Třetím výplatním strojem byl stroj Postalia ke konci období. V označení byl nejen název subjektu a domicil, ale i přesná adresa s PSČ v označení a denním razítku. Tři šesticípé hvězdičky v dolní části mezikruží denního razítka.  Silné můstky. Datum 21. 3. 1990.

 

PRVNÍ OTISK

 

ŠK 001     ŠK 002

 

DRUHÝ OTISK

 

ŠK 005

 

TŘETÍ OTISK

 

ŠK 008

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (73) - NĚKOLIK OTISKŮ NA CESTĚ K ZÁNIKU

Rok 1945 znamenal nejen osvobození a zbovuobnovení Československa v nových hranicích (ztráta Podkarpatské Rusi prostřednictvím "daru" J. V. Stalinovi), ale přinesl i několik vln znárodnění.

První vlna přišla záhy - v květnu 1945 na základě dekretů pretidenta Ed. Beneše, druhá po komunistickém puči v  únoru 1948.

Nastaly velké změny. Ty týkající se uživatelů reflektovaly výplatní otisky.

K těmto změnám projevujcí se v označení oprávněného uživatele doplnily poštovní změny. O nich rozhodlo Ministerstvo pošt koncem roku 1946. Nařídilo změny vzhledu výplatního otisku na místě denního razítka (dvoukruhové denní razítko zprvu bez můstků / později s můstky a hlavně poslalo do propadliště dějin větrnou růžici a nahradilo jíi zoubkovaným obdélníkem ve výplatním razítku). Uživatelé tudíž nejenže ztratili vlastnická práva ke svým firmám a komerčním subjektům, ale byli donuceni změnit postupně i denní a výplatní razítka. Větrná růžice mizela rychleji než jednokruhová denní razítka. Přece jen to byl symbol všeho starého....V roce 1948 a 1949 uživatelé používali otisk se zoubkovaným obdélníkem, někteří opozdilci i větrnou růžici, ale ta postupně mizela (poslední byla z roku 1951 v Bratislavě).

Po roce 1949 většina z nich zmizela ze světa výplatních otisků a byla nahrazena novými subjekty.

 Několik příkladů za všechny (jdou za sebou bez komentáře). Prakticky všechny subjekty, které nás provázely v období začínající rokem 1926, postupně mizely z veřejného poštovního provozu. Otisky byly němými svědky...

 

zmiz 001

 

zmiz 003     zmiz 004

 

zmiz 005

 

zmiz 006    

 

zmiz 007    

 

zmiz 008

 

zmiz 002

 

 

 

.

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (66) : REKLAMA OBCHODU, později MERKUR REKLAMNÍ PODNIK

Merkur byl reklamním podnikem za dob socialismu.Vznikl v polovině 50. let a měl na starosti reklamu na vnitřním trhu (Rapid, o kterém jsem psal vzniklý v roce 1962 díky Vilému Havelkovi, měl na strarosti reklamu pro zahraničí). Vše, co bylo spojeno s reklamou a propagací v Československu, bylo záležitostí Reklamy státního obchodu, později Reklamy obchodu a ještě později Merkuru Reklama obchodu  a nejpozději Merkuru - reklamního podniku. Výplatní otisky částečně tento řetězec či vývoj názorně dokumentují. V  Ćeskoslovensku působily ve sledovaném období i další podniky - Propagační tvorba, Made in Publicity, Reklama Čedok či Art Centrum. Ty byly však na okraji, i když dělaly  pro reklamu téždůležité věci. Zajímavé je, že i relativně smaostatná generální ředitelství (jako např. Klenoty, Ovoce a zelenina, Drůbežářství atd.) podléhaly stran reklamy Merkuru |vše v rámci Ministerstva vnitřního obchodu).

 

Tento subjekt používal k vyplácení zásilek několik strojů tak  jako řada uživatelů v té době v Československu. Začalo se s výplatním strojem FRANCOTYP.

FRANCOTYP

FR 8h - 4m

REKLAMA OBCHODU

hraniční data: - 11. 11. 1963 - 6. 8. 1964 -

Otisk s datem 11. 11. 1963

 

 

merkur 001

 

Stejný stroj, změna označení uživatele

MERKUR REKLAMNÍ PODNIK

(poprvé s logem podniku)

v tomto období došlo ke změně vročení (první zachycený otisk s datem 25. 5., 1973)

FR 8h - 4m

hraniční data: - 28. 12. 1967 - 12. 10. 1977  

otisk s datem - 27. 12. 1968 -

 

merkur 002

 

POSTALIA

hraniční data: - 12. 11. 1979 - 5. 11. 1984 -

Otisk s datem 12. 11. 1979

 

merkur 003

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS