HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (22.) - ŘEMESLNICKÉ POTŘEBY - ŘEMPO

Dnešní pohled do výplatních otisků 4. československé republiky se dotkne národního podniku Řemeslnické potřeby, který vznikl ze soukromých firem po celé republice v roce 1948, k nim se připojily i různá družstva a minivýrobci. Páteří byla soukromá firma Antonína Fleissiga nástupce, Praha Národní třída 20, která byla založena v roce 1884 (zakladatel Antonín Fleissig) a dočkala se národní správy po roce 1945.  ŘEMESLNICKÉ POTŘEBY, později přejmenovány na ŘEMPO vznikly jako národní podnik  dne 25. 2. 1948 jako odbytová organizace se širokou škálou výrobků: kůže, plasty, sklo, dřevo, chemie, textil atd. V roce 1968 měla celoisttátní působnost, po roce 1968 se vytvořily dva podniky ŔEMPO (v Praze a vBratislavě). V roce 1990 se tento subjekt stal státním podnikem. Historie pokračuje dál ....

Zajímavá je výrobní škála, které se věnoval Antonín Fleissig a jeho nástupci: motouzy, lana, porvaznické výrobky, dále provazy, šňůry, úvazky, nitě, příze obuvnická, popruhy, řemeny (gurty), ochranné pásy, sítě, hadice, ucpávky, kokosové rohožky, tělocvičné nářadí, postranky, opratě, vazáky,  pavůzníky, ohlávky, motouzy a příze k vázání obilí a slámy, provaznická povřísla, konopí, koudel, juta, kokos, manila. 

Vývoj otisků let 1948 - 1989 se dá charakterizovat jako násilný přechod od soukromého vlastníka (i když pod národní správou, ale pod původním jménem) v roce 1948, posléze několik pokusů při nacházení názvu - otrocké vyjádření (Řemeslnické potřeby) až ke quasi komerčnímu názvu Řempo.

Z obálek zmizela úplně reklama (za socialismu nebyla nutná), rozdíl oproti předchozím reklamním obálkám

Z technického hlediska tento subjekt prodělal stejný či podobný vývoj jako řada dalších subjektů jednak od soustavy FRANCOTYP až k dokonaeljším soustavám (zde POSTALIA) s tím, že docházelo k řadě změn denního razítka, částí výplatních razítek a v označení (změna názvů, zvýraznění jmen, též částí označení, příležitostné otisky, usazení PSČ, zanesení adresy dle požadavků poštovních autorit).

Dohlédací pošta u všech otisků zprvu PRAHA 1, později 110 00 PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

Francotyp

sběratelsky FR 8h - 4m  - 1K

označení: původní majitel, původní název uýivatele (znám z otisků z Protektorátu ČM, za 1. republiky stroj tento uživatel nemě), na klubku motouzu inicály názvu firmy A F N P (Antonína Fleissiga Nástupce Praha), gumové razítko v levém horním rohu obálky již vyznačuje nový název: Řemeslnické potřeby

otisk s datem 22. 11. 1948 (R

 

 

řempo 001

 

DRUHÝ OTISK

Otisk FR 8h - 4m - 1K

změna označení uživatele

otisk s datem 25. 3. 1949 (R) - horní celistvost

 

řempo 005

 

TŘETÍ OTISK - celistvost nad textem

FR 8 h - 4m - 2Km

změna označení (nově ryto - změna adresy) změna denní razítko (nyní dvoukruh s můstky),

Otisk s datem 12. 1. 1953

 

ČTVRTÝ OTISK

nový stroj, otisk FR 8 - 0 - 3m

otisk s datem 19. 1. 1953 (znatelně odlišné číslice data, v označení adresa Krakovská)

 

řempo 004

Omlouvám se za špatnou kvalitu otisku.

PÁTÝ OTISK

Francotyp, sběratelsky FR 8 - h - 4m

odbytová organisace Ministerstva spotřebního průmyslu

datum otisku 20. 3. 1967

řempo 021

ŠESTÝ OTISK

Francotyp, sběratelsky FR 8 - 0 - 4m

příležitostný otisk k 20. výročí založení v roce 1948

hraniční data:- 20. 7. 1970 - 12. 2. 1972 -

stroj používán na oborovém ředitelství ve Vodičkově 30, Praha 1

 

řempo 013

 

SEDMÝ OTISK

Francotyp, sběratelsky FR 6 - 0 - 4m

příležitostný otisk k 20. výročí

hraniční data::   - 1. 9. 1969 - 26. 8. 1975 -

výplatní stroj používán na závodě Praha, sídlo Praha 1, Havelská 21

 

řempo 014

 OSMÝ OTISK

Francotyp, sběratelsky FR 8 - 0 - 4m

výplatní tsroj používán ve Vodičkově ulici 30, Praha 1 - ředitelství podniku

příležitostý výplatní otisk k 25. výročí založení národního podniku

hraniční data: - 20. 6. 1973 - 6. 8. 1976 -

 

řempo 015

 

DEVÁTÝ OTISK

výplatní stroj Postalia

hraniční data: 15. 6. 1977 - 29. 1. 1990

PSČ v denním razítku i poznačení, oborový podnik, stroj používán ve Vodičkově ulici

 

řempo 022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (21.) - FERROMET

Nově vzniklý subjekt vznikl ve 40. letech jako Československá akciová společnost pro vývoz a dvooz hutnickými výrobkym, později dostal statut podniku zahraničního obchodu. V oblasti výplatních otisků prodělal podobný vývoj jako většina subjektů v tomto období (1°945 - 1992) - dá se nazvat od tsrojů Francotyp ke strojům Postalia.

Dohlédací pošta PRAHA 1, pouději 110 00 PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

Výplatní otisk stroje Francotyp

Sběratelské označení otisku FR 8h - 5m

Hraniční data: - 21. 9. 1951 - .. . .. . 1952 -

 

Ferromet 002

 

Ferromet 001

 

DRUHÝ OTISK

Výplatní otisk ze stroje Francotyp

Sběratelské označení FR 8h - 4m

Hraniční data: - 16. 11. 1954 - 09. 2. 1961 -

Otisk s datem 18. 11. 1954

Ferromet 003

 

Otisk s datem 06. 10. 1960

 

Ferromet 004

 

TŘETÍ OTISK

Výplatní otisk ze stroje Francotyp

Sběratelské označení FR áh - 4m

Změna označení uživatele - nyní: FERROMET/PRAHA/111 81 PRAHA 1

Změna denního razítka- doplněno PSČ do názvu pošty, nyní 110 00 PRAHA 1

Datum otisku: 18. 9. 1975

 

Ferromet 006

 

Omlouvám se za slabě vytištěný otisk.

 

ČTVRTÝ OTISK

Výplatní stroj POSTALIA

Změna stroje

Hraniční data: -15. 1. 1970 - 5. 10. 1976-

Trojotisk s datem 5. 10. 1976

Ferromet 005

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA VÝPLATNÍCH OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (19.) - METRANS a. s.

DNES SE ZASTAVÍME O VÝPLATNÍCH OTISKŮ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI METRANS, KTERÁ BYLA ZALOŽENA V ROCE 1948.

Tento subjekt byl zřízen v roce 1948 pro agendu mezinárodního zasilatelství a námořní dopravy. První loď nazvanou REPUBLIKA I. spustili na vodu v roce 1951. V roce 1952 byl zřízen Čechofracht a přebíral agendu Metransu. V roce 1959 se zřídil pod MZO podnik ČNP (Československá námořní plavba). Detaily viz www.namorniplavba.cz.

Subjekt METRANS existuje dodnes jako operýtor kombinované dopravy a provozovatel kontejnerových terminálů.  Vlastní jej z většiny německá firma Hamburger Hafen und Logistik (HHLA). 

V době své existence Metrans měl dva výplatní stroje s podobnými označeními (větší a menší logo), oba stroje byly stroje Francotyp.

Dohlédací pošta u všech otisků PRAHA 1

 

PRVNÍ OTISK

FR 8 - 0 - 4m - 1K

otisky s datem - 1. 6. 1949 - 14. 4. 1950 - 

jednokruhové denní razítko, logo subjektu znatelně výsoko mezi denním a výplatním razítkem

 

MET 001

Poštou prošlá obálka s otiskem s datem 14. 4. 1950

 

MET 002

 

DRUHÝ OTISK

jiný stroj

FR 8h - 5m

dvoukruhové denní razítko se slabými můstky, číslo počitadla, označení velikostně stejné jako u prvního otisku, znatelně níže

data zachycených otisků: - 13. 4. 1951 - 18. 3. 1955 -

Otisk s datem 13. 4. 1951

MET 003

 

Otisk s datem 18. 3. 1955

 

MET 004

 

TŘETÍ OTISK

jiný stroj

FR 8h - 5m - 1K

Hraniční data: -15. 12. 1949 - 26. 8. 1952 -

jednokruhové denní razítko, číslo počitadla, větší logo mezi denním a výplatním razítkem

Otisk s datem 15. 12. 1949

MET 005

Otisk s datem 26. 8. 1952

 

MET 006

 

 

 

 

  

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS