HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (92)

DVA CENNÉ NÁLEZY

 

Původně jsem si zobrazené dva artefakty z říše výplatních otisků chtěl nechat na ukázku 100. jubilejní části seriálu o celistvostech tohoto sběratelského směru. Nedalo m to, zvěřejňuji je již dnes.

Výchozím předpokladem upozornění na dva otisky je legislativa. Věstník ministerstva pošt č. 62 ze dne 17. 12. 1946 stanovil nový vzor výplatních otisků ("větrná růžice" se mění na "zoubkovaný obdélník". Zároveń však stanovil, že výplatní otisk budou tvořit dvoukruhová razítka denní bez můstků....".

Změna výplatního razítka na sebe nechala čekat do ledna 1947, změna denního razítka byla dle zobrazených důkazů podstatně rychlejší, dokonce předběhla shora uvedené datum (1. celistvost poštou neprošlá s dohlédací poštou CHŘIBSKÁ - 19. 11. 1946!, jedná se o esej, otisk nenabyl tzv. právní moci k užití ), druhá celistvost se opozdila dva dny za datem věstníku (2. celistvost, poštou prošlá, dohlédací pošta JABLONEC n. NISOU 1 - 19. 12. 1946!!!). Věrohodná celistvost je druhá, vznikla po zveřejnění změny ve věstníku, je bez můstků, poštou prošlá).

Ale i první celistvost je zajímavá, vznikla jen zasazením motýlkového vzoru výplatního razítka (z říšského území během let 1938 - 1945 se běžně dodávaly stroje na sudentské území s dvoukruhovým denním razítkem z můstky a s fotickými číslicemi výplatního razítka, takže tento otisk se vyhlášenou změnou nesouvisí). 

Zajímavé by bylo dopátrat se faktu, s jakými denními razítky  otisky obou uživatelů byly  v provozu před datem 17. 12. 1946. Možná, že bychom byli překvapení. Ale to je již jiná historie hodná naší zvýšené pozornosti ...

 

001      

 

 

002

 

 

P.S. Ootisku s dohlédací poštou  Chřibská jsem již psal před časem v jiné osuvislosti.

 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (84)

 

 

 

 

 

BALÍKOVÉ VÝPLATNÍ OTISKY nejen pro poštovní průvodky ..Balíkovky 1 001    

 

 

 

Během padesátých let poštovní správa rozhodla o zavedení speciálních balíkových výplatních strojích, které by usnadnily práci při podávání balíků a administraci této záležitosti. U firmy Francotyp GmbH se zakoupily speciální balíkové výplatní stroje se dvěma denním razítky a jedním výlatním razítkem. Levé z denních razítek orážel díl pro adresáta, druhé razítko se objevilo ve střední části straé poštovní průvodky a na místě pro nalepení známek" se objevil otisk výplatního razítka otiksu s výplatní hodnotou. Pro tyto otisky je typické toto: dvukruhové denní razítko bez můstků a římské datumové číslice v rádu měsíců. Sběratelské označení FR - BAL (plus x-místnáhodnota). Tyto otisky postupem času se využívaly i pro vyplacení listovních zásilek. Specializovaného sběratele dozajista zaujmou vzdálenosti mezi denními razítky a pravým denním razítkem a výplatním razítkem (osové vzdálenosti), jakož i různé druhy a místa výplatních číslic.U listovních zásilek je otisk většinou kompletní, u složenek tomu není a mohou být zaměněny s novým otiskem v proovzu typu FR 4 (!). Ten se liší denním razítkem - dvoukrhové s můstky a arabskými číslicemi, někdy i s tečkami za číslicemi. Ale pozor, i některé otisky s dvěma denními razítky mohou mít arabské číslice s tečkami. Porot je potřeba obezřetnost a pozorně rozlišovat. Vyobrazuji popsané příklady.

 

Dodávám, že i soustava Pitney-Bowes se přizpůsobila a dodala poštovní správě několik strojů se dvěma denními razítky.  Ty se však liší od soustavy Francotyp. O těchto raději v nějakém samosttaném díle tohoto seriálu.

 

Balíkovky 1 002     Balíkovka 2 001     Balíkovka 2 002

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (78)

Brněnský otisk stroje HASLER s R-obrazcem

Pošta BRNO 2 se zapsala do historie tím, že na jejích přepážkách fungovaly výplatní stroje HASLER s vestavěným R-obrazcem nahrazujícím doporučenou nálepku a vyplácely doporučené listovní zásilky. R-obrazec obsahoval velké "R", název pošty BRNO 2 a číslo doporučené zásilky. Zachycené otisky nesly datum 1948 - 1958. Kromě této pošty ve 40. letech používala stroje Hasler s R-obrazcem ještě pošta PRAHA 1 (s výplatním razítkem ve tvaru motýlka).  Jedná se o raritní zajímavost, která je hledaná nejen sběrateli výplatních otisků, ale i i zájemci o doporučené zásilky.

Reprodukované celistvosti mají výplatní razítko s pětimístnou a čtyřmístnou výplatní hodnotou. Denní razítko u obou je dvoukruhové bez můstků, měsíc má římské provedení.  Zajímavé jsou i tvary výplatních číslic (srovnej obě celistvosti).

 

 

Otisk Hasler s R obrazcem BRNO 2 001

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS