HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (MP): 7. - G. S. Jarola nápis v trojúhelníku s logem

MP

Název firmy (příjmení či zkratka?) - Jarola s logem v troj§helníku, písmena G. S. vně (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt G. S. Jarola

Činnost: výroba oa bchodtextilem

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: STRASSNITZ/STRÁŽNICE

Druhý definoitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor

Výplatní otisk 1. dne 30. 4. 1942

 

Jarola 001

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 10. 5. 1944

 

Jarola 002

Sedmým pokračování tohoto identifikačního vysvětlení končí seriál o  mimopražských otiscích obsahujíccíh zkratky, iniciály, kresby, trklsmní texty, názvy výrobků a tak podobně. z odby Protektorátu.

Je pochopitelné, že když se objeví další nejasnosu, k seriálu se formou vysvětlivky vrátím.

 

Nyní nás čeká období 3. republiky a výplatní otisky s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice z let 1946 - 1948 (oficiálně povolené období používání těchto otisků) až 1951 (poslední případ opožděné větrné růžice ve výplatním otisku. Vysvětlivky a objasnění se bude držet Identifikačního rejstříku, který je otištěn v Katalogu výplatních otisků z území Ćeskoslovenska 1946 - 1948 (s výplatním razítkem tvaru motýlka), Filatelie 18/1983 strana 133 a 134. VYSVĚTLENÍ SE SOUSTŘEDÍ NA OTISKY PODLE TÉTO OSNOVY:

- ADRESY (13),

- NÁZVY VÝROBKŮ, REKLAMNÍ SLOGANY, POPIS ČINNOSTI (15),

- LETOPOČTY (3),

- ZKRATKY (46),

- KRESBY (17), též ve spojení s dalšími údaji.

Identifikační vysvětlivky budou selektivní a budou se tákat těch případů, které ještě v několika desítkách pokračování nebyly vysvětleny. Jakékoliv opakování by bylo nošením dříví do lesa.

Na úvod dvě celistvosti, které dokreslují, nač se soustředím.

 

trojkat 001

 

trojkat 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (A KRESEB) (MP): 6. - pánská bota s textem, později erb s korunkou, v erbu dámská bota a písmeno "S"

MP

 

Obrázek s názvem firmy: první obrázek pánská bota, druhý obrázek korunka s erbem, v erbu dámská bota a písmeno "S" (mezi denním a výplatním otiskem)

Subjekt:Standard, Südmärische Schuh - Werke, bratři Reichsfeldové, později Richter & CO. (vnucená správa?)

Adresa: Veselí n. Moravou

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 6h - 4m

Dohlédací pošta: WESSELI a. d. MARCH/VESELÍ n. MORAVOU

PRVNÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 10. 2. 1941

 

Veselí 001

Poštou prošlá celistvost s otiskem datovaným 7. 11. 1942

Veselí 002

 

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, změna označení, otisk s datem 3. 2. 1944

 

Veselí 003

 

Na celistvosti se objevuje denní razítko veselské pošty s datem 4 2. 1944, jedná se pravděpodobně o korekci data odeslání. Zásilka byla vyplacena s datem 3. 2. 1944, ale podána následující den, což odporovalo tehdejšímu Poštovnímu řádu.a bylo nutno provést upřesnění.

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (MP): 5. - JIRO s pánskou botou

MP

Zkratka: Jiro ležatým písmem s pánskou botou mezi denním a výlatním razítkem

Subjekt:Firma JIRO,  Arnošt Jirousek

Stručná historie: Arnošt Jirousek byl absolvent obchodní školy, do Zlína se dostal před 1. světovou válkou a pracoval jako obchodní cetsující u fy. Baťa Zlín. V roce 1919 založil firmu MANOJ se dvěma společníky - Malotou, Novákem. Název firmy vznikl z prvních písmen příjmení těchto tří posnikatelů. Působili v Lešetíně. Pozědji se rozešli. Firma JIRO byla v roce 1948 znárodněna. Výstavný objekt továrny byl přebudován na hybridní objekt - ubytovna a loftové byty. 

Činnost: továrna obuvi

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8 h - 4m

Dohlédací pošta ZLIN 1/ZLÍN 1

Otisk na poštou prošlé celistvosti, datum 14. 12. 1943, v Katalogu Di Casola - Leiš otisk s datem 9. 11. 1944

 

Jiro 001

Poznámka: Za 1. republiky uživatel stroj neměl, po roce 1945 ano, označení stejné jako u protektorátního, příjmení se psalo s háčkem "Jiroušek" (viza Katalogy Bouška - Leiš, Di Casola - Leiš)

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS