HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

BOHUMIL JAROLÍMEK - 140 LET OD NAROZENÍ

BOHUMIL JAROLÍMEK – 140 LET OD NAROZENÍ

Dne 16. dubna 2020 si připomeneme 140. výročí narození Bohumila Jarolímka, majitele firmy B. Jarolímek Praha, který se zasloužil o zavedení a rozvoj vyplácení zásilek výplatními stroji v Československu. Tento český gründer si zcela jistě zaslouží připomenutí svého života a úspěšné kariéry formou kroniky.

9. 1. 1872

V Dlouhé Lhotě u Příbramě se narodil Antonín Urban

1872

Po sňatku se usídlil v Praze a otevřel v Karlově ulici č. 24 krámek s papírnickým zbožím. V tomro roce se mu narodil syn Ladislav

16. 4. 1880

V obci Konětopy u Příbramě se rodičům Josefu Jarolímkovi a Anně Jarolímkové roz. Benešové ve statku čp 8 narodil syn Bohumil Jarolímek. Měl několik sourozenců.

21. 6. 1884

Narodila se Aloisie Šišková, budoucí manželka Bohumila Jarolímka

1897

Urbanův syn Ladislav krátce po studiích umírá

1895

Bohumil Jarolímek odchází ve svých 15 letech do učení k firmě Antonína Urbana do Prahy.

František Zach si jej vybírá jako obchodního příručího

1898

Firma A. Urbana vystavuje na výstavě architektury a inženýrství v Praze a díky svému zaměstnanci Františku Cachovi získává vysoké ocenění ve formě zlaté medaile.

1903

Firmu A. Urbana přebírá František Cach

1904

Bohumil Jarolímek povyšuje na obchodvedoucího

11. 9. 1904

Otec Aloisie Šiškové dává své nezletilé dceři souhlas se sňatkem, koná se svatba, první byt manželů je v ulici Pod Slovany čp 1975. Otec Aloisie byl zedník

1905

Manželé se stěhují do Lipové ulice čp 1650

6. 9. 1905

Manželům se narodil jediný syn Bohumil. Rodina se stěhuje do několika bytů, až zakotvuje v tehdejší Jungmannově ulici č. 1376 (nyní Vinohradské) na královských Vinohradech. Bohumil Jarolímek st. Stále pracuje u firmy Františka Cacha

1918

Se vznikem Československé republiky začal váženě přemýšletr o osamostatnění a zřízení vlastní obchodní firmy

10. 7. 1920

Bohumil Jarolímek v Karlově ulici č. 223 zřizuje vlastní obchod „se zbožím smíšeným, odborný závod papírnický pro pisárny a kanceláře“. Klasické papírenské zboží rozšiřuje i o technické prostředky. Začíná prodávat psací stroje „Continental“ od firmy Wanderer Werke v Chemnitz.

1921-1924

Při rozjezdu firmy mu pomáhá půjčkou jeho bratr František, Vzniká velkoobchod.

1926

Bohumil Jarolímek se rozhoduje začít obchodovat s výplatními stroji. Rozhoduje se pro výplatní stroje německé provenience značky „Francotyp“. Úspěšně. Monopol si drží od roku 1926 do znárodnění v roce 1948 prakticky na celém území Československa s výjimkou let, kdy se odpojilo Slovensko a firma Krupec se stal generálním zástupcem pro Slovensko a Podkarpatská Rus připadla Maďarsku.

V roce 1926 žádá o úvěr 50-100000 kč na nákup a úvěrování výplatních strojů. Úspěšně. V jednání s bankami se významně angažuje paní Aloise Jarolímková

16. 9. 1926

Do provozu na zkoušku se uvádějí dva výplatní stroje v Živnostenské bance a v České hospodářské a průmyslové bance v Praze . Jeden z nejúspěšnějších obchodů firmy b. Jarolímek se rozjíždí

17. 6. 1927

Firma podává návrh k zápisu do rejstříku a jejím novým sídlem je budova na Perštýně 15 (č. 349)

6. 8. 1927

Firma je v rejstříku zanesena jako !velkoobchod kancelářskými potřebami“

15. 12. 1928

Do vedení firmy vstupuje Bohumil Jarolímek ml.

1929

Firma rozšiřuje svůj sortiment o psací stroje dalších značek, sčítací a účtovací stroje (např. L. C. Smith a Corona Typewriters)

22. 8. 1930

Při letecké nehodě na Vysočině umírá syn Bohumil Jarolímek ml. (Bedřichov u Jihlavy)

18. 5. 1932

Firma je opět firmou jednotlivce

1935 – 1937

Po několika letech stagnace firma zaznamenává vzestup úspěšného podnikání

21 1. 1937

S novým společníkem Václavem Langhammerem je založen druhý podnik „odborné dílny pro opravu kancelářských strojů

7. 12. 1937

Registruje se Protokol o prodeji, Jaroslav Brouk kupuje obě firmy. Bohumil Jarolímek nadále ve firmě zůstává

1. 1. 1938

Obě firmy jsou formálně převedeny novému majiteli

1940

V souvislosti se státoprávními změnami přebírá generální zastoupení firmy Francotyp na Slovensku firma Krupec

Bohumil Jarolímek slaví své životní jubileum – 60 let

1947

Firma si pronajímá

provozní prostory v Palackého ulici č. 1

24. 3. 1948

Československé orgány vydávají Výměr o zavedení národní správy nad firmou B. Jarolímek

4. 2. 1949

Firma B. Jarolímek zaniká a je začleněna do nového podniku NARPA, národní podnik

2. 8. 1953

Umírá Jaroslav Brouk

Bohumil Jarolímek s paní je násilně vystěhován z Prahy do Krásné Lípy, je zbaven svého movitého i nemovitého majetku

6. 9. 1954

Aloisie Jarolímková umírá v nemocnici v Rumburku

Bohumil Jarolímek po její smrti přesidluje na Příbramsko

31. 1. 1960

Bohumil Jarolímek, který se zasloužil o úspěšné začlenění výplatního otisku do čs. poštovního provozu a o značnou racionalizaci a modernizaci kancelářských postupů, umírá

Kronika zpracována podle článku Rudolfa Píši „Psaní v rytmu kláves“, který vyšel ve Věstníku cenných papírů (MCP) č. 3, ročník VIII. a společné přednášky pro klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha (2015). Foto B. Jarolímka převzato ze zmíněného článku. Další detaily z knihy I. Leiše „Žralok a frankotyp, samonákladem, Praha 2017.

ILE 2020

 

Bohumil Jarolímek 2 001

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (94)

 

OFICIÁLNĚ POVOLENÉ  OTISKY V MODRÉ BARVÉ PRO NOVINOVÉ ZÁSILKY BĚHEM V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU Č + M

 

V období I. čs. republiky (1926 - 1939) se seriozně přemýšlelo o zavedení výplatních otisků v modré barvě pro rozesílání novinových zásilek se souhlasem ministerstva pošt a telegrafů. Došlo k předvádění speciálních výplatních strojů německé a švýcarské provenience. Nakonec nebyly oficiálně povoleny a jako památka nám zůstalycenné  modré eseje několika subjektů.

Během Protektorátu Čechy a Morava došlo k oficiálnímu povolení vyplácení novinových záslek výplatními stroji. Rozhodnutí o tom bylo publikováno v Poštovním věstníku č. 4/1941 pod číslem 6073 - C/1 ze dne 20. 3. 1941 (str. 26):

"Vyplácení novin otisky výplatních strojů:

1/ Odesilatelé, kteráým byla udělena výhoda novinového výplatného a kteří používají zároveň výplatních strojů mohou i noviny vypláceti otisky těchto strojů.....

2/ Otisky výplatního stroje musí být pořízeny barvou  m o d r o u ....."

 

Tyto otisky patří mezi světové rarity. Podle mých vědomostí UPU souhlas neudělila. Ve válečné době to ani nešlo anebo žádosti o souhlas a souhlasu samotnému  nepřály okolnosti.

 

Modrými otisky byly oráženy většinou novinové pásky navlékané na jednotlivá čísla či výtisky (novin, časopisů, sbírky zákonů apod.).  Obvyklá hodnota byla 0,05. Lepily se i proužky na obal vícečetných kusů. Mohly se vyskytnout i na obálkách obsahující sdělení novinového charakteru. Jedním z nečetných subjektů byl uživatel vydavatelství MELANTRICH, ten na toto vyplácení používal hned dva stroje (první stroj s rozlišovacím symbolem "a"). Měl i třetí stroj na normální zásilky (v barvě červené).

Menší uživatelé, kteří měli jen jeden stroj, byli nuceni barvy střídat. Docházelo tak k různým barevných smíšeným mutacím při nedokonalém vyčištění strojů (např. RODINA, nakladatelská akciová společnost).

 

OVS PRO NOVINY 2 001

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (59)

DALŠÍ PŘÍKLADY FIALOVÝCH OTISKŮ

 

DALŠÍMI PŘÍKLADY FIALOVÝCH VÝPLANÍCH OTISKŮ JSOU OTISKY STROJŮ, KTERÉ VYVINULA PROVOZNÍ LABORATOŘ ŘEDITELSTVÍ SPOJŮ V ŽILINĚ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU FEDERÁLNÍHO MINISTERSTVA SPOJŮ V ROCE 1978. Vyvinulo se zde samoobslužné zařízení pro příjem doporučených zásilek do váhy 50g v tuzemsku. Proto tyto otisky unikly pozornosti UPU. Stroje byly určeny pro poštovní proovz v tuzemsku (satbilní limitovaná výplatní hodnota). 

Byly vyrobeny tři automaty. Automat č. 1 byl v provozu na poště O10 01 ŽILINA 1, č. 2 na poště 017 01 POV. BYSTRICA 1 a č. 3 na poště 701 01 OSTRAVA 1. Existuje i několik zkušebních otisků, např. s uvedením ZKUŠEBNÍ PROVOZ s poštou 010 01 ŽILINA 2 v různých barvách  av  různém vzhledu anebo 014 01 BYTČA 1, kde se uvažovalo umístit automat č. 1.

U reprodukce první celistvosti s podacím lístkem stojí za pozotnost různá podací čísla - na celistvosti a na podacím lístku. 

Posledním případecm je automat na příjem doporučených zásilek čs. výroby. Automat byl umístěn v Experimentálním středisku pošty Náchod 1 (sídliště Plhov). Barva též fialová. Celistvost je na druhé reprodukci.

 

VÚS 1 001     VÚS 2 001

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS