HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

SVĚT JAROLÍMKOVÝCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ (5)

B. Jarolímek a svět prvních esejí této firmy

Podívejme se v tomto pokračování na období po oficiálním zavedenbí výplatních strojů v roce 1926 u nás a pohled protáhněme do konce 20. let.Nutno uvést, že eseje vytvořil B. Jarolímek ve spolupráci s firmou Francotyp již dříve, před zářím 1926. Již dříve jsem tyto objevy písemně uvedl a teď se jimi nezabývám. To je to nejcennější tohoto sběratelského úseku. Cennosti jsou však i mezi lety 1926 - 1929. Otisky byla na hraně mezi předváděcími otisky a mezi esejemi, esejemi dokončenými. Některé z nich se doškaly uvedení v poštovním provozu, některé ne. Orientace v této dřungli si vyžaduje stanovení kritérií a rozlišovacích znaků. Nejlepší hledisko je poštovn hěistorické hledisko, neboť jiný rozlišovací znak kromy typu stroje či vzhledu označení uživatele nemáme. Bohužel nikdo nezazanmenal čísla strojů, štamlisty se těžko hledají, nyšly se jen některé s pomocí mých německých přátel - sběratelů. Snad budu mít štěstí v budoucnu.

Díky Albertu Jonášovi a Věře Chudáčkové z firmy B. Jarolímek máme více méně přesné pdaje. Tyto otisky na celistvostech,p okud s nejedná o padělky, jsou velmi cenné. Zejména první typu B4 s velkými čísolicemi mezi denním a výplatním razítkem (velké číslice) je velmi cenný (RRR). Je známý zatím jeden kus. Obálka nese název Musterdruck a má datum 3. 11. 1926. První esej tohoto období u firmy B. Jarolímek.Sběratelské označení FR 8 s (v) - 4m.

Chrakteristika: dohlédací pošta PRAHA 25, první typ označení uživatele (název kurentem).

JAR 200 001

Zachyceny byly další dva otisky s doholédací poštou PRAHA 25 s označení s vyrytými hůlkovými písmeny FRANCOTYP/B. JAROLÍMEK/PRAHA.

První otisk byl typem A, střední číslice počitadla, datum neznámé.

Druhým otiskem byl stroj typu B3 s horním číslem počitadla z března 1927. Označení stejné jako u předchozího otisku. Není znímo, zda byl štoček označení přenesen či vyryt nový.

Otisky s dohlédací poštou PRAHA 1 byly v tomto časovém období tři. První byl typem A s horním číslem počitadla. Sěratelské označení FR 6h  - 4m a hůlkovým názvem Francotyp a firmy. Jedná se též o velmi vzácný kus (RR). Datum 24. 2. 1929.

 

JAR 200 002

 

Druhým otiskem s touto dohlédací poštou je otisk typu A (střední číslice).

Třetím otiskem je pět typ A s číslem horním, pod známkou je název Francotyp kurentem a pod tímto názvem anglicky název Prague, červenec 1929.

Čtvrtým otiskem je stroj typu B3 s číslem horním. Pod známkou je třířádkový název: Francotyp (kurentem)/B. Jarolímek/Prague.

Z neznámých důvodů u prvníc otisků je český název PRAHA, u dalších anglický název PRAGUE.

A posledním otiskem - esejí je otisk stroje typu A s horním číslem. Zde víme, že štoček označení byl přenesen z jednoho předchozícj otisků (Praha 1).

Velkou zajímavostí je dohlédací pošta CHEB 1, otisky se tiskly v červenci 1928. Vzhled tohoto otisku je neznámý, zatím se nezachoval žádný.

Všechny tyto eseje mají historickou zajímavost a lze je považovat za cenné či velmi cenné.

 

O dalších otiscích B. Jarolímka z pozdější  doby někdy příště. Některé z nich jsem ukázal při přednášce, kterou jsem měl společně s přítelem Rudolfem Péšou v Sále Dřevák Domu Portus v dubnu 2016.

 

 

.

 

 

 

Číst dál...

SVĚT JAROLÍMKOVÝCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ (4)

B. JAROLÍMEK a BRNO 1

Ministerstvo pošt a telegrafů ve svém Věstníku č. 19 z 3. 5. 1929 udělilo firmě B. Jarolímek další povolení k užívání výplatního stroje v prostorách její filiálky v Brně. Povolení se dočkal stroj B3 s horním číslem počitadla. Začal vylácet zásilky dne 26. 3. 1929, nicméně jsem zachytil dopis, který byl  již 17. 3. 1929 odeslán z této filiálky do pražské centrály (R). Označení uživatele bylo klasické jako u pražských výplatních strojů a otisků: kurentem název Francotyp/pod tím velkými písmeny B. JAROLÍMEK..

 

JAR 100 001

 

Otázkou zůstává, dolkdy tento stroj se zobrazeným otiskem vyplácel. O tom sezatím  nezachovala žádná data, ani celistvost. Usuzuji, že někdy do začátku roku 1931. Svědčí o tom druhý otisk stejného stroje (sběratelské značení FR 8h - 3m) , jenž jsem zachytil s datem 16. 4. 1931. Označení se dostalo zásadní změny, kromě výplatních strojů propagovalo i další výrobky ,které firma  B. Jarolímek prodávala (psací stroje, sečítačky apod.). Tento otisk vyplatil poslední zásilky 20. 5. 1931 a stroj  svou činnost ukončil (viz Věstník MPT 36 z 13. 8. 1931). Povolení bylo v něm  zrušeno. Jedná se o jediný "reklamní" výplatní otisk této firmy, osttaní označení uživatele byla velmi strohá a úsporná. ČEkal bych barnumskou reklamu po vzoru uživatelů v Německu a v jiných zemích, nenastala. Viz zajímavá publikace o této problematice německého autoqa a sběratele Bernda Rosolského.

 

JAR 100 002

 

Zajímavé jsou i reverzy obálek, které B. Jarolímek svým klientům posílal. Vynikla zejména reklamní zálepka kruhovitého tvaru propagující výplatní stroje. Zde je vidět vliv syna B. Jarolímka (stjeného jménqa jako otec) , který svůj život ukončil při letecké havárii na vysočině.

 

JAR 7 001

Číst dál...

TORZO VÝPLATNÍHO OTISKU (8)

PHILIPS dva stroje, čtyři otisky, černotisk, kontinuita až do znárodnění

Před několika lety jsem si rozšířil svou sbírku o černotisky štočků s oprávněnými uživatele výplatních strojů a jejich otisků. Tím se mi rozšířil obzor tohoto oboru o další aspekt. Každý stroj má svůj příběh. Každý výplatní otisk též. O začátcích veřejnost věděla z podrobných zápisků arch. Alberta Jonáše, jednoho z našich prvních katalogizátorů otisků. Tyto zápisky jsou cenné. Chyběly nám však obrázky ve formě černotisků označení uživatelů. Nyní u většiny, ne.li u všech máme. Zveřejňuji ve svém miniseriálu na tomto webu. Tím se nám kruh uzavírá aspoň na začátku, konce jsou často otevřené.

Dnes je v hledáčku firma Philips, výrobce žárovek v Praze - nejdříve se sídlem na Václavském náměstí, později na Karlově náměstí. Historie jeho dvou strojů (FR 6h - 4m (Anker) a FR 8 h - 4m (Bafra 4) nás provází od 4. 6. 1929 (dle prvních otisků) respektive od 4. 7. 1929 (dle Alberta Jonáše - zde se pravděpodobně jedná o omyl autora Studií). Když nepočítám černotisk označení, otisk měl čtyři podoby v letech 1929 - 1939. Fima existovala též během Protektorátu a po válce v období 3. republiky do roku 1948. Na střídačku se tehdy používaly oba stroje, navíc si připočítejme ke čtyřem otiskům další tři   (československý vzor v roce 1939 během začátku Protektorátu ČM, první poněmčení - výplatní razítko, druhé poněmčení - denní razítko) a po válce jeden osvobozený vzor, tak je to úctyhodný počet, který vydá na článek.  Označení oprávněného uživatele ve všech obdobích let 1939 - 1948 se neměnil, byl neutrální ve formě nápisu "PHILIPS/"MINIWATT" a obrázku rádiové žárovky.

Černotisk označení

Uživatel si nechal zhotovit štoček označení PHILIPS/RADIO/PHILIPS/ARGENTA. Dle svědectví zůstalo u otisku, nebyl zasazen do výplatníhostsroje. Co víme. Štoček ve tvaru obdélníku s popsanými nápisy byl před uvedením stroje do provozu změněn. Důvody neznáme. Pravděpodobně nevyhovoval.  Čím? To  se můžeme jen dohadovat -  nejasnosti a nesrozumitelnost,  špatný druh písma (svislé čárování) či něco dalšího? Tento štoček, který zobrazuji nebyl použit. Zachovala se a našla černotisková "esej".

 

PHILLIPS 001

 

Poté již násedovaly regulérní celistvé výplatní otisky:

4. 6. 1929 - 12. 3. 1929 (PHILIPS RADIO pod výplatním razítkem, FR 6h - 4m)

Phillips 1a 001

 

12. 3. 1930 - 8/34-  (nový stroj,, změna se dotkla všech částí otisku - denního razítka, výplatního razítka, označení uživatele - štoček ryt znovu a umístěn do prostou mezi denní a výplatní razítko, vzhled podobný jako u předchozíh otisku) Důsledný mechanik nám zachoval důležité údaje: stroj měl číslo B4m. - 6134, číslo klíče 4378. Škoda, že tomu nebylo i u jiných strojů.

 

 

 Hurá 001      Hurá 002   

 

-11/33-4/34- (do období používání předchozího otisku se vmísil další otisk s jiným označením uživatele, pravděpodobně krátká vsuvka tohoto otisku)

 

Phillips 2 001        Hurá dvě 001

 

 

-11/34-10/38-  (změna označení uživatele, štoček vydržel až do znárodnění po roce 1945, po roce 1945 ale ve svém prvním stroji FR 6h-4m, který se opět dostal ke slovu).

 

Phillips 3 001Phillips 3 002

 

 

Jeden uživatel, dva stroje, řada zajímavostí.

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS