HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (45)

Mukačevský výplatní otisk

Nejvýchodnější část 1. republiky - Podkarpatská Rus se mohla ve své době pochlubit třemi výplatními stroji - v Užhorodě, Chustu a Mukačevě. Poměrně málo na tak velkou zemi. Nicméně existovaly a vyplácely zásilky. Jedním z nich je i stroj u uživatele LAT v Mukačevě, který jako ostatní dva otisky má označení R.Četnost celistvostí poštou prošlých s otisky je minimální. Existují zatím jen otisky s datem prvním použití po zprovoznění strojů, i ty jsou hodnoceny vysoko.

 

Po událostech let 1938 a 1939 připadla Podkarpatská Rus Maďarsku a stroje se svými otisky byly pomaďarštěny (viz černý otisk).

 

MUKAČEVO 001    Mukačevo 1 001

 

 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (44)

Pardubická výstava 1931 - jeden z prvních čs. příležitostných výplatních otisků

 

Výplatní otisky pro svou flexibilnost jsou dobrým nosičem pro propagaci (i když 1. republika reklamyna výplatních otiscích dost omezovala), ale zejména pro připomínku různých událostí. Několik subjektů ji během 1. republiky využilo. Jedním z příkladů je výplatní otisk propagující Výstavu tělesné výchovy a sportu ČSR. Zajímavostí reprodukované celistvosti je i adresát - velký sběratel výplatních otisků arch. Albert Jonáš. Není divu, během sportovní výstavy se konala i výstava bytové kultury, což jistě bylo pro A. Jonáše známého architekta víc než důležité. Výplatní otisk jsitě též uvítal.

Otisk FR 8h - 4m s datem 14. 1. 1931 Otisk byl otiskem u 369. uživatele v Československu od roku 1926. Povolení výplatního stroje bylo uděleno soihlasem ministerstva pošt a telegrafů uveřejněném ve VĚSTNÍKU Č. 30 Z 30. 1. 1931.

Použití stroje od  29. 11. 1930 a do 1931 (datum?). Ze svého archivu vím, že existuje celistvost s datem 6. 6. 1931, jejímž adresátem je další významný sběratel výplatních otisků pan účetní Antonín Śťovíček.

Pardubická výstava 1931 001

 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (43)

Zajímavosti začátků vyplácení u nás anebo reklamu nepřipouštíme

Říká se, že každý začátek je těřký. Nejinak tomu bylo i u syszému vyplácení výplatními otisky u nás. Jeden názor měl uživatel, jeden poštoivní správa, jeden generální zástupce výrobce. Za všechny příklady tohoto procesu jsem zvolil začátek vyplácení uživatele Fr. Borového, známého nakladatelství z 1. republiky. (též Lidové noviny) s adresou Praha II, Národní třída. Tato firma dostala od ministerstva pošt svolení s používáním výplatního stroje na základě Věstníku č. 36 z 19. 7. 1930. Pro zajímavost uvádím, že tento uživatel byl v pořadí 344. subjektem u bás, který souhlas dostal. Stroj byl FR 6h - 4m. Uživatel si nechal zhotovit štoček pro označení oprávněného uživatele složený ze dvou částí - a to ze zkratek(umístěno mezi denní a výplatní razítko a z reklamního textu : FR. BOROVÝ PRAHA/Seznam knih/zdarma. Poslední slovou šrafovitě podtrženo.

1. dějství: Datum prvního otisku 10. 7. 30. Komplikace nastaly, když se zjistilo, že smlouva nebyla uzavřena z důvodu nepřítomnosti představitele firmy FR. Borový. Vzhled označení nebyl schválen a mechanik přemístil první část označení před reklamní nápis dolů. Jelikož otisk existoval, ale nebyl schválen k poštovnímu použití, vznikla krásná esej. Zapamatujte si "tancující" hvězdičku ve výplatním otisku !

 

2. dějství: Z neznámého důvodu byl opatřen jiný stroj a do něj byly přenesny jendak označení uživatele a denní razítko, stalo se tak v červenci 1930. U nového stroje byl noo nové výplatní razítko (hvězdička netancuje, je symetrická). Výplatní stroj začal vyplácet až 5. 9. 1930 do data 23. 9. 1930, kdy....

 

3. dějství: ..... ministerstvo pošt a telegrafů 23. 9. 11930 stroj zakjázalo používat a nařídilo odstranění štočku pod výplatním razítkem (reklama byla nepřípustná) a přebesení názvu uživatelke ve zjratce mezi denní a výplatní razítko. pod pořadové číslo. Datum tohoto otisku 23- 9. 1930 a dále....

 

Jak na celou záležitost se podívat sběratelsky? První otisk dostává dvě R, druhý R, třetí je jen zajímavost, pokud nepočítáme první den použití, ten má též charakter raritní zajímavosti - ukončuje řetězec, který je velmi zajímavý z mnoha důvodů. Nejhodnotnější jsou pochopitelně celistvosti poštovně prošlé, pokud to není esej, ta nemohla projít poštou za 1. republiky ani náhodou....

 

Borový 1 001 BOROVÝ 2 001     BOROVÝ 2 002

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS