V dnešním pokračování sreiálu o hodnocení a oceňování výplatních otisků a celistvostí s výplatními otisky se podívejme do věta čísel a hodnot. Výplatní otisky z území Československa oceňuje především několik katalogů, z nichž nejreprezentativnější je Mezinárodní katalog výplatních otisků autorů Joela A. Hawkinse a Richarda Stambaugha (knižní vydání z roku 2005 , věcně pokračuje dále elektronicky). Jedná se o typologický katalog, nikoliv věcný či položkový. Souhrnně zaznamenává typy a podtypy  výplatních otisků všech výplatně otiskářských zemí, a to včetně všech územních celků Československa . Cenové kotace jsou v USD (v době psaní tohoto článku - červenec 2021 byl středový kurs 1USD = 21,2640 Kč  dle ČNB). Je pochopitrelné, že se jednáo americký pohled navíc ovlivněný trhem a aukcemi. Český pohled může být odlišný. Každopádně každá informace je důležitá při stanovení hodnoty a ceny artefaktu. Důležité konsttaování, že cenové kotace se vzahují na komerčšní nefilatelistické cleistvosti (naším jazykem poštou prošlé, věhrohodné, nikoliv filatelisticky vytvořené). 

Než se dostaneme k jednotlivým kotacích a považuji za nutné zvečejnit předmluvu autorů  týkající se uvedeného oceňování. 

 

"H o d n o t y

 

Zahrnujeme tržní hodnotu pouz pro ty typy a varianty, pro které áme rozumný objem důvěry. Hodnoty jsou založeny na našich odhadech četnosti (vzácnosti) a  poptávky. Uvedení bez hodnot může znamenat buď skutečnost, že máme nedostatek informací anebo hodnota je nominální.

 

Naše odhady jsou to, co si myslíme, že je rozumná cena vztahující se na zřetelný otisk na komerční (nefilatelistické) celistvosti při transakci mezi ocbhdoníkem a zasvěceným sběratelem v USA. V některých případech zřetelné otisky na úplné filatelistické celistvosti nemusí existovat a my se snažíme zaznamenat takové situace. Tržní hodnoty for neamerické otisky mohou být vyšší v zemích původu.

 

Uživatelé katalogu by měli mát na paměti, že hodnoty výplatních otisků se mohou lišit široce od jedné transakce k druhé při závislosti na dlouhém seznamu okolností, které  se omezí na dychtivost kupujícího a  zdráhání prodávajícího a naopak."    

 

Příště se zasravím u konkrétních sttních celků z území Československa a hlavních typů otisků, které americký katalog kotuje. Nesmíme zapomenout, že Katalog vznikl na počátku 21. století, od té doby uplynulo již skoro 21 let....