ivan leis

Vážení a milí návštěvníci a čtenáři mých osobních stránek,

dovolte mi, abych vás přivítal a pozval dál k seznámení s mými osobními stránkami a k přečtení toho, co vás v nabídce zajímá.

Loni jsem po oslavě svých kulatin vkročil do podzimního období mého života. Na chvíli, ale opravdu jen na malou chvíli jsem se zastavil a rozhodl se zřídit si osobní stránky. Hlavně k zaznamenání toho, co jsem prožil. Nejde o bilanci a sepsání obšírné zprávy. Případně vystavit své ego. Spíše sepsat to, co bylo v mém životě zajímavé, a podělit se o to s eventuálními zájemci.

V průběhu několika desítek let toho bylo dost a stál jsem u zajímavých událostí, které přinesly uspokojení a prospěch i pro řadu dalších osob.

Mé webové stránky se nazývají „HISTORIA POSTALIS ETC.“ (v překladu: POŠTOVNÍ HISTORIE A TAK DÁLE“). Pod tímto názvem se skrývá jedna z mých dlouholetých zálib – specializované obory ve filatelii a sběratelství a badatelství v oborech poštovní historie. Tento předmět mého zájmu mne zaujal počátkem sedmdesátých let minulého století a postupem let až do dneška úplně pohltil. Podnětné je, že poštovní historie se nesoustřeďuje jen na shromažďování sběratelských artefaktů, ale nutí mne i ke studiu archivů, chcete-li badatelství nejen poštovní historie, ale i všeobecných historických faktů a souvislostí. A historie našeho území může nabídnout velké množství studijního materiálu.

A přívěšek “ETC.“? Ten zahrnuje vše ostatní, čemu jsem se za svého života věnoval. I když se tyto záliby skrývají pod třemi písmeny, byly to činnosti a obory aspoň podle mého soudu obory nikoliv bezvýznamné.

Závěrem mne napadá, že v celé věci přece jen trochu malého ega je: „zanechat a sdílet svědectví a dědictví jednoho malého života pro ostatní“.

A jaký obrázek a jaké motto zvolit při otevření stránek nad tato úvodní slova? Obrázek je jasný – poštovní dostavník vezoucí nejen osoby, ale i dopisy obsahující slova a věty. A motto navazuje. První sloka z kouzelné písně “Sedm dostavníků“ interpretované Waldemarem Matuškou vše naznačuje:

„Plání se blíží sedm dostavníků,

stačí jen mávnout, a jeden zastaví,

sveze tě dál za pár slova díků,

ten kočí, co má modrý oči laskavý.“

Přeji vám pohodu a příjemné okamžiky při procházce tímto světem.

dostavnik

Ivan Leiš


 

ZAČÍNÁM …

Rozhodl jsem se, že v červnu 2017 otevřu své osobní stránky pro veřejnost, i když sedm hlavních a dvanáct vedlejších rubrik nebude zcela a úplně zaplněno. Stane se tak postupně. Zatím prosím návštěvníky o shovívavost a trpělivost. Věřím, že se spokojí se stručným popisem a že vezmou za vděk těmi rubrikami , kde se již objevují delší příspěvky. Děkuji.

 

Praha konec května 2017                                                                         Ivan Leiš


 

Propagační exponát
Exponáty  poštovní historie jsou důležitou ukázkou činnosti sběratele. Na tomto místo si dovoluji návštěvníkovi webu (a teď i mini výstavky) představit několik celistvostí a ukázek z mé sbírky otisků výplatních strojů na téma "Výplatní otisky s R-obrazci a strojovými R-nálepkami". Podrobnější úvod a vysvětlení je na druhé straně exponátu.

Autor I. L.