Na celistvostech poštou prošlých se čas od času vyskytnou i kombinace dvou případně i více poštovních znaků.

Dnešní namátkou vybraná celistvost z 50. let je toho důkazem. Kromě dobových poštovních znaků (výplatní otisk v kombinaci se strojovým propagačním razítkem) dokládá i historii let, kdy celistvost vznikla. Strojové razítko propaguje pětiletku a pomoc hutím  - jednomu z nosných oborů tehdejšího socialismu - ve formě šrotu. Navíc  razítko "znehodnocuje" oražený výplatní otisk.

Otisk ze dne 28. 4. 1952

FR 6h - 4m (ov) - 1k

Uživatel: Československé chemické závody se sídlem ve Štěpánské ulici 34, a tehdejší Praze II.  

 

chem 001