Otevírám 3. část Databáze výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992 (pseudoznámka), ve kterém budeou otisky pražských pošt.  Praha tím bude integrální součástí otisků čs. pošt. Práce je postupná a nepravidelná.

 

 

Rozsah: PRAHA 05 - PRAHA 6

P

PRAHA

Otisky pošt PRAHA, PRAHA 01, PRAHA 04 jsou ve druhém díle Databáze výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992. Třetí díl Databáze zahajuje otisky PRAHA 05.

 

110 05 PRAHA 05

PO

Výplatní stroj zapůjčený orgány spojů Sekretariátu Světové výstavy poštovních známek PRAGA 78 k vyplácení výstavní korespondence - výjimečný případ v čs. poštovní historii.

- 5 78 - 8/78 -

 

Horní otisk níže - chybotisk:

U prvních otisků zapůjčeného stroje došlo k chybě. Místo správného názvu pošty 110 05 PRAHA 05 bylo do stroje zasazeno denní razítko s názvem 110 00 PRAHA 1 (chybotisk - RR). Opraveno. Při opravě došlo ke změně měsíců ze na arabské.

Datum chybotisku - 19. IV. 1976 -

 

 

Praga 1978 001

 Viz též 110 00 PRAHA 1

110 05 PRAHA 05

PO

- 3/75 -  +  3/83 -

Silné můstky, v dolní části mezikruží větší hvězdička, v období - 3/83 - desetinná tečka výplatní hodnoty blíže druhé číslici, nízké a oblé číslice v datu denního razítka.

Horní otisk níže.

 

110 05 PRAHA 05

PO

- 9/80 -

Silné můstky, v dolní části mezikruží větší hvězdička desetinná tečka blíže druhé číslice ve výplatní hodnotě, vysoké a štíhlé číslice v datu denního razítka.

Dolní otisk níže.

 

praha 05 001

PRAHA 06

UPF MV U4

UPF 4m - 2k

Viz: PRAHA 021 ( s datem  - III/51 -)

- VII/67 - 

praha 021 has 001

 

PRAHA 06

PO

- 11/72 - 1/73 -

 praha 06 001

110 06 PRAHA 06

PO 

 - 6/74 - 

 praha 06 002

 

PRAHA 07

HAS

Denní razítko dvoukruhové bez můstků, průměr 27 mm, římské číslice v řádu měsíců. Výplatní číslice úzké a oválné s výplatním znaménkem ve tvaru dutého kosočtverce.

Období. - III/62 - XII/67 --

Nálepky Praha 022 (III/1962).

 

praha 07 005

 PRAHA 07

FTP

FR 8 - 0 - 4m

Výplatní znaménko plný kosočtverec.

- 2/70 -

 

praha 07 009

 

110 07 PRAHA 07

FTP

FR 8 - 0 - 4m 

Silné můstky v denním razítku, přidání PSČ, výměna denního razítka.

Období: - 2/75 - 2/77 - 

Zvětšeno.

praha 07 012

 

110 07 PRAHA 07

PO

Silné můstky v denním razítku, vysoké a štíhlé číslice v datu

- 12/82 - 

praha 07 020

110 07 PRAHA 07

PO

Charakteristika otisku viz shora s výjimkou nízkých a oblých číslic v období: - 3/77 - 2/84 -

 

praha 07 015

110 07 PRAHA 07

PO

Středně silné můstky, nízké a oblé číslice, tři malé hvězdičky v dolním mezikruží, rozlišovací číslice "2" pod dolním můstkem."

- 12 85 -

praha 07 018

 

110 07 PRAHA 07 MASARYKOVO NÁDRAŽÍ

PO

Středně silné můstky, tři velké atypické hvězdičky v dolním mezikruží, vysoké číslice data.

- 9/92 -

Otisk poštou prošlý, pod ním černotisk otisku.  

praha 07 023

 

PRAHA 08

FTP

FR  BAL - 4m

- X/65 - III/68 - 

zvětšeno

praha 08 001     praha 08 003

PRAHA 08

PO

Nízké a oblé číslice data. Přilehlý rámeček.

- 9/69- 12/72 - 

 

praha 08 004

 

PRAHA 08

PO

Nízké a oblé číslice data. Odlehlý rámeček.

- 8/78 - 9/81 - 

 zvětšeno

praha 08 007

110 08 PRAHA 08

PO

Přilehlý rámeček, silné můstky denního razítka, hvězdička v odlním mezikruží., nízké a oblé číslice.

- 4/75 - 10/79 - 

Horní celistvost níže.

praha 08 011

110 08 PRAHA 08

PO

Odlehlý rámeček, silné můstky, nízké a oblé íslice data, hvězdička v dolním mezikruží.

- 2/83 - 7/83 - 

Dolní celistvost výše.

 

110 08 PRAHA 08

PO

Příležitostný výplatní otisk Asociace  sportů tělesně postižených ČSFR, 30 let sportovní činnosti tělesně postižených.

- 7. 10. 91 - 25. 11. 91 -

Odehlý rámeček, střední hvězdička v dolním mezikruží, silnější můstky

 

praha 08 001

 

110 09 PRAHA 09

PO

- 11/80 -

Vysoké a štíhlé číslice data denního razítka

praha 09 005

 

110 09 PRAHA 09

PO

Nízké a oblé číslice, silné můstky.

- 7/81 -  2/84 - 

 

praha 09 006

 

110 09 PRAHA 08

PO

Příležitostnéý výplatní otisk

a/ 20. výročí ustavení čs. komise pro spolupráci ve výzkumu a využití kosmického prostoru při ČSAV,

b/ Krajská filatelistická výstava Vodňany 1986

Viz též výplatní otisky pošty Vodňany

- 18. 10. 86 - 

 

vodnany 002 

 

110 09 PRAHA 09

PO

Slzžebně - porpagační označení v otisku (sázení na dostihy na poště - spojeno s obrázkem).

- 1/92 - 

 

praha 09 004

 PRAHA 011

FTP

FR 8 - 0 . 4m

- 1/62 - 6/67 - 

praha 011 001

 

 

PRAHA 011

PO

- 8/69 - 2/83 - 

Přílehlý rámeček, nízké a oblé číslice data. Občas nedotiskuje desetinná tečka - 70, 71, 79. 

 

praha 011 003

 

118 00 PRAHA 011

PO

PSČ, tři hvězdičky v dolmí polovině mezikruží, vysoké, štíhlé číslic.

 

 praha 011 004

 

118 00 PRAHA 011

PO

Nízké, oblé číslice data, tři hvězdičky v dolní části mezikruží, přilehlý rámeček.

- 4/83 - 1/88 - 

 

praha 011 005

 

118 00 PRAHA 011

PO

Tři malé hvězdičky v dolní části mezikruží, silné můstky, malá "2" pod dolním můstkem denního razítka.

- 8/85 - 5/89 - 

praha 011 006

 

118 01 PRAHA 011

PO

Příležitostný otisk k 10. výročí umrtí Jana Wericha - portrét Jana Wericha, jméno a data narození a úmrtí.

Hvězdička v dolmí mezikruží. 

11. 10. 90 - 

Zadavatel Stolní společnost sběratelů výplatních otisků. Námět: L. Janů., rytec K. Pavlíček.

 

praha 011 010

 

118 00 PRAHA 011

PO

Silné můstky, malá "2" pod dolním můstkem, tři malé hvězdičky v dolním mezikruží.

Příležitostný výplatní otisk k 10. výročí úmrtí Johna Lennona - jméno, portrét J.L., data narození a úmrtí.

8. 12. 90 - 

 

praha 011 009

 

Otisky realizovala Stolní společnost sběratelů výplatních otisků Praha.

Námět, návrh: Luděk Janů, spolupráce Ivan Leiš, rytec Karel Pavlíček.

 

Poznámka: Pošta 118 00 praha 011 dohlédala též na výplatní stroj Postalia uživatele OZO Transakta, Letenská ulice 11, Praha 21. Tento subjekt realizoval též několik příležitostných otisků v letech 1990 a 1991. Nejdná se o poštovní otisky, ale o komerční a jsou uvedeny v Databázi otisků komerčnních subjektů z období Československa 1946 - 1992 (výplatní razítko zoubkovaný obdélník). 

 

 

PRAHA 014

PO

- 5/72 - 12/72 - 

 

praha 014 001

 

 

110 04 PRAHA 014

PO

- 7/74 -

praha 014 003

 

PRAHA 015

UPF MV U 6

- V/55 - XII/68 - 

 

U 6 003

 

110 15 PRAHA 015

PO

- 12/74 - 11/77 - 

TŘI HVĚZDIČKV DOLNÍM MEZIKRUŽÍ DENNÍHO RAZÍTKA, silné můstky, vysoké štíhlé číslice data

 praha 015 001

 

100 15 PRAHA 015

PO

- 2/75 - 

JEDNA HVĚZDIČKA V DOLNÍM MEZIKRUŽÍ, silné můstky, vysoké, štíhlé číslice data

- 11/75 - 1/80 - - 

 

praha 015 002

 

110 15 PRAHA 015

PO

JEDNA HVĚZDIČKA V DOLNÍM MEZIKRUŽÍ, slabé můstky, vyoké štíhlé číslice data

- 6/76 -  8/79 -

 

praha 015 001

 

110 15 PRAHA 015

PO

TŘI HVĚZDIČKY V DOLNÍM MEZIKRUŽÍ, silné můstky, nízké oblé číslice data, římské číslice v řádu měsíců data

- VII/82 - 

praha 015 003

 

110 015 PRAHA 015

PO

- 5/82 - 

JEDNA HVĚZDIČKA V DOLNÍM MEZIKRUŽÍ, nízké oblé číslice data, slabé můstky

 

praha 015 004

 

110 15

PRAHA 015

PO

JEDNA HVĚZDIČKA V DOLNÍM MEIKRUŽÍ, silné můstky, nízké oblé číslice

- 7/83 - 2/90 - 

praha 015 005

 

110 15 PRAHA 015

PO

Příležitostný výplatní otisk připomínající výročí první poštovní známky světa 1840 - 1990.

Autoři námětu: Luděk Janů, Ivan Leiš, realizace návrhu: Karel Kuča, rytec: Karel Pavlíček.

Otisk 1. dne 14, 5. 1990 (R)

14. 5. 1990 - 

 

praha 015 003

PRAHA 021

UPF MV  U 4

UPF - 5m 2K

Bez můstků

Poznámka: později U 4 na poště PRAHA 06 jako UPF MV - 4m (datum otisku VII/67)

- III/51 - 

 

praha 021 has 002

 

PRAHA 022

HAS - 4m

Výplatní znaménko dutý kosočtverec, průměr vnějšího kruhu denního razítka 27 mm, bez můstků, výška písmen  názvu státu 3 mm.

- 1/61 - 

zvětšeno

praha 022 a praha 023 001

 

PRAHA 023

FTP 4m (g) - 2k (bez můstků)

Průměr denního razítka 24 mm, zvláštně vyjádřený den data: "2-"

- VI/54 -

zvětšeno

praha 022 a praha 023 002

 

PRAHA 024

UPF  - 5m U 3

- VI/53 - 

 

zvětšeno

 

praha 024 001

 

PRAHA 074

FTP 4m  (g) - 2k (bez můstků a bez výplatního znaménka)

Průměr vnějšího kruhu denního razítka 24 mm

- VI/63 - 

 

praha 74 001

 

PRAHA 074

FTP

FR 3m (g) - 2k (bez můstků)

- XI/54 - 

 

praha 074 001

 

PRAHA 1

 

PRAHA 1

HAS - 5m - 1k 

Průměr denního razítka 27 mm, římské číslice v řádu měsíců, výplatní znaménko ve tvaru dutého kosočtverce., římské číslice v řádu měsíců.

- II/50 - III/50 - 

 

hasler praha 1 001

 

HISTORICKÁ VLOŽKA

První otisky s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku měly své předchůdce - otisky s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice a dvě podoby - s/bez doporučeného obrazce. Soustava stejná - švýcarský HASLER.

Ukázka: prvních dvou výplatních otisků na poště PRAHA 1 a poštovních výplatních otiksů v Československu vůbec. 

hasler motylek praha 1 001     hasler motylek praha 1 002

 

Poslední otisk prozatím nalezený s R . obrazcem je ze dne 21. 1. 48. Je z tuzemského poštovního styku. Poštovné Kčs 8,00.

 

mot 001

 

 

 

 

PRAHA 1

HAS - 4m - 2k (bez můstků, asymetrický)

Výplatní znaménko: velká plná tečka před výplatní hodnotou

Číslice data: číslice v čádu měsíců římské číslice

Průměr denního razítka:23 mm

- III/55 - 

HAS III 003

 

PRAHA 1

HAS - 5m - 2k (bez můstků, symetrický) - RR

U data  h o d i n o v ý  ú d a j (nepoužívaný - první případ v Československu)

Denní razítko: 28 mm

Římské číslice v řádu měsíců

Výplatní znaménko: dutý kosočtverec.

- III/67 - 

 

hod 001     hod 001

 

druhý obrázek zvětšen

 

PRAHA 1

FTP 8 - 3m (g) - 2km

- 7/53 - 12/73 - 

V období 7/53 -  před výplatním číslicemi výplatní znaménko ve tvaru plné tečky

 

praha 1 FTP 003     praha 1 FTP 004

 

PRAHA 1

FTP

FR 8 - 4m (ov) - 2km

-  7/61 -  

 

praha 1 FTP 008

 

PRAHA 1

PB - 2k (bez můstků)

Římské číslice na místě měsíců, dvě vodorovné čárky před výplatními číslicemi

Období: -III/69 - V/69 -  

praha 1 pb 001

 

PRAHA 1

PB

a/ název pošty bez PSČ - jen PRAHA 1 viz první otisk níže

b/ nízev pošty s PSČ - 110 00 PRAHA 1  viz druhý otisk níže

PB - BAL - 2DR -  4m

(R)

výplatní stroj pro vyplácení balíkových poštovních průvodek (dvě výplatní razítka)

- IX/70 - X/85 - 

a/ Otisk s datem 7. IX. 76

pb dva 001

 

 b/ Otisk s datem 19. X. 85

praha 1 pb 002

 

PRAHA 1

SATAS

SAT - V 6 - 4m - 2k (bez můstků)

Hodinová údaje mezi denním a výplatním razítkem.

Jediný výplatní ssroj této osustavy v Československu (RR)

Otisk 1. dne 13. 12. 68 (RR) - 12/68 - ...

 

 satas 003

 

satas 004

SATAS 010

POSTALIA

bez doplňujícíh znaků (číslice v dolním mezikruží, v dolní úseči, bez rozlišovacích znamének apod.)

 

V období 60. - 80. let přepážky Hlavní pošty PRAHA 1 obsadily z velké většiny moderní stroje západaoněmeckého výrobce firmy POSTALIA. Škála otisků obsahovala řadu typů, podtypů a mnoho variant.

Otisky se lišily zejména těmito znaky v otiscích:

Výplatní razítko:

- rámečkem výplatního razítka (odlehlý, přilehlý),

- výplatní hodnotou obsahující desetinnou tečku (často v různých polohách) anebo bez desetinné  tečky,

- výměnou výplatních číslic,

- různou velikostí desetinné tečky,

Denní razítko:

Celkový vzhled:

- otevřeným můstkem nebo uzavřeným můstkem a uceleným vnitřním kruhem,

Detailní vzhled:

- různou formou názvu pošty (různé vzdálenosti mezi názvem a číslem pošty, různé vzdálenosti mezi písmeny - rozložené či husté),

- různým vzhledem číslice "1" (menší nebo větší praporek),

- nízkými oblými číslicemi data anebo vysokými a štíhlými číslicemi data,

- arabskými anebo římskými číslicemi v řádu měsíců daza.   

Řada otisků měl vzhled vytvořený kombinací rltných odlišností, které jsou uvedené shora. 

Takové případy jsou sběratelsky nazývány variantami.

 

1. skupina otisků ze strojů POSTALIA

Období: - 4/61 - 12/67 -  -  ... arabské číslice

Období: - - V/70 - III71 -  ... římské číslice

Hlavní charakteristika

Výplatní razítko: odlehlý rámeček, bez/s desetinnou tečkou.

Denní razítko: otevřený můstek, číslice data nízká a oblá, arabské či římské číslice řádu měsíců,

- delší praporek v "1"

Příklady:

 

P 1 001     P 1 002

2. skupina otisků ze strojů POSTALIA

Období: - 12/66 - 4/75 - 

Hlavní charakteristika

Výplatní razítko:odlehlý rámeček,

Denní razítko: uzavřené můstky,  menší praporek v "1",  nízké a oblé číslice data.

 

P 1 004

 

3. skupina otiskú ze strojů POSTALIA 

Období:- 5/68 - 11/73 - 

V období: - 11/73 -  ...vysoké a štíhlé číslice

Hlavní charakteristika

Výplatní razítko: přilehlý rámeček, bez/s desetinnou tečkou

Denní razítko: uzavřené můstky, nízké a oblé číslice data

Příklady:

Přilehlý rámeček, bez/s desetinnouz tečkou, rozdílné názvy a číslice pošty,  nízké a oblé číslice.

P 1 005     P 1 006

 

Přílehlý rámeček, rozdílný název a číslice pošty, vysoké a štíhlé číslice data, s desetinnou tečkou.

 

P 1 007

Společný znak pro všechny uvedené skupiny: žádné rozlišovací znaménko v dolním mezikruží.

 

 

Poslední skupina výplatních otisků  Prahy 1 bez rozlišovacích znamének v dolním mezikruží.

a/ uzavřené můstky bez PSČ , nízk éa oblé číslice data  

PRAHA 1

- 7/70 - 

BUBU 003

b/ uzavřené můstky s PSČ, nízké a oblé číslice data

110 00 PRAHA 1

- 11/77 - 1/83 - 

BUBU 001

c/ uzavřené můstky s PSČ, vysoké a štíhlé číslice data

- 9/79 - 

BUBU 002

 

110 00 PRAHA 1

PERM

Jediný stroj sovětské výroby v čs. poštovním proovzu v tomto období.Vyroben závodem Perm v Permu, bývalý Sovětský svaz. Atypický svým obrácenýmn denním razítkem a výplatní hodnotou (vertikální řazení číslic).  Výplatní stroj vyplácel s přestávkami a krátce. Nyní uložen v Poštovním muzeu ve Vyšším Brodě. Stroj byl na Hlavní poště PRAHA 1 ve zkušebním provozu, který ukázal nedostatky stroje, a proto byl záhy vyřazen z provozu pro časté poruchy,  

Otisk 1. dne 17. 11. 86 (RR)

perm 2 001

 

 

Další data otisků: 18., 19. 11. 86, 26. - 28. 11. 86, 2. 1. - 5. 2. 87. 

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 18. 11. 86 (druhý den provozu - R). 

perm 001

 

POSTALIA

s číslicemi v dolním mezikruží

Číslice 1 - 10 umožňují rozlišovat  různé výplatní tsroje. Na tomto místě je vhodné doplnit, že některé tyto stroje se později objevily s doplněnými označeními a vytvožily tak propagační, služebně - propagační a příležitostné otisky pro poštu, ale i pro jiné subjekty.

Následující přehled otisků s čísly jsou uvozeny názvem pošty PRAHA 1, který je doplněn příslušným číslem stroje pro sběratelskou orientaci. (např. PRAHA 1/1 pro stroj č. 1 a jeho otisk). 

Společný znak pro všech dset trojů: vysoké štíhlé číslice data, přilehlý rámeček výplatního razítka.

PRAHA 1/1

PO

Období: - 7/71 - 4/77 - 

 

praha 1 1 2 001

 

PRAHA 1/2

PO

 

Období: - 6/71 - 2/77 - 

praha 1 1 2 002

 

PRAHA 1/3

PO

Období: - 8/71 - 10/72 - 

 

praha 1 3 001

 

PRAHA 1/4

PO

Období:  - 8/71 - 9/77 - 

 

praha 1 3 002

 

PRAHA 1/5

PO

Období: - 12/71 - 2/73 - 

praha 1 5 6 001

PRAHA 1/6

PO

Období: - 2/72 - 6/74 -  

 praha 1 5 6 002

 

PRAHA 1/7

PO

Období:  - 7/73 - 9/73 - 

 praha 1 6 7 006

PRAHA 1/8

PO

Období. - 9/73 -

 praha 1 6 7 001

PRAHA 1/9

PO

Období:6/75 -

 praha 1 9 10 004

PRAHA 1/10

PO

Období: 10/73 - 3/74 -  

 praha 1 9 10 003

 

Další sérií výplatních otisků Hlavní pošty PRAHA 1 ze strojů Postalia s čísly v dolní úseči (pod dolním můstkem denního razítka) byla série vytvořená pěti výplatními stroji. V dolní úseči byly tentokrát desítkové číslice od čísla 51 do 55.  Od 80. let se vyskytly další dva stroje s číslicemi - "65" a "75".

Výpatní stroje vyplácely zhruba v období od začátku roku 1978 do začátku osmdesátých let (cca 1984 i déle).

 

Č9SLICE 51 - 55

Charakteristika otisků:

- denní razítko 

-- všechny otisky měly již PSČ 110 00,

-- číslice data byly buď vysoké a štíhlé anebo nízké a oblé,

-- řád měsíců byl buď v arabských nebo římských číslicích,

-- síla můstků byla různá (tenká, silnější.,

- výplatní razítko

-- desetinná tečka ve výplatní hodnotě měla různé velikosti a polohu (např. blíže druhé číslici, v rovině s dolní částí číslic, posunuta nad dolní úroveň číslic,

-- poslwdní nula byla buď blíže nebo vzdálená od třetí číslice,

- všechny otisky měly přilehlé rámečky se zoubkováním. 

 

110 00 PRAHA 1/51

PO

Období:a/   4/78 - 1/82 -  .... vysoké a štíhlé číslice data - otisk 1. dne 11. 4. 78 (R).

praha 1 51 002

            b/  - 1/84 -  .... nízké a oblé číslice data.

praha 1 51 003

 

52

110 00 pRAHA 1/52

PO

Období: a/ 4/78 - 12/82 ...     Otisk 1. dne 10. 4. 1978 (R)

praha 1 52 003

              b/ -  9/83 - 

praha 1 52 004

 

53

110 00 PRAHA 1/53

PO

Poslední nula ve výplatní hodnotě vzdálenější od třetí číslice než u ostatních strojů

Období: a/ 4/78 - 11/79 - ...Otisk 1. dne 10. 4. 78 (R)

praha 1 53 001

             b/ - III/78 - VI/83 - ..... římské číslice v rýdu měsíců

    praha 1 53 002

 

54

110 00 PRAHA 1/54

PO

Období:  4/78 - 9/79 -      .... Otisk 1. dne 10. 4. 78 (R) .... bez desetinné tečky (druhý otisk ze dne 12. 4. 79 již s desetinnou tečkou

 

praha 1 54 001      praha 1 54 002

 

 55

110 00 PRAHA 1 55

PO

Období: a/ 4/78 - 9/82 - .... Otisk 1. dne 10. 4. 78 (R) ..... vysoké a štíhlé číslice, desetinná tečka blízko druhé číslici,

 praha 1 55 001

              b/ - 7/83 - 9/83 -  ..... nízké a oblé číslice, desetinná tečka blízko druhé číslici

 

 praha 1 55 005              

Některé otisky později vyplácely zásilky se vloženým příležitostným štočkem - viz Databáze pod poštou PRAHA 1 .

Výplatní otisky ze strojů Postalia

s následujícími rozlišujícími znaky a podznaky

 

a/ Hlavní znaky rozlišení

MALÁ HVĚZDIČKA v dolním mezikruží ..... výška a tvar číslic data ..... přilehlost či odlehlost rámečku ...... další znaky 

b/ Vedlejší znaky rozlišení (jednotlivě či v kombinaci

 

- PSČ v denním razítku,

- přilehlý rámeček výplatního razítka, výjimečně odlehlý rámeček,

- slabé můstky, výjimečně silnější, 

- různá poloha desetinné tečky,-. arabské číslice v datu,

- vysoké číslice data

- bez tečky za dny v datu,

- různé nápisy ČESKOSLOVENSKO,

- různéá písmena a tvar názvu pošty a PSČ.

 

Období: - 9/74 - 5/77 -  

mala 001

 

 Hlavmí znaky rozlišení

a/ VELKÁ HVĚZDIČKA v dolním mezikruží .....  výška a tvar číslic data - přilehlost či odlehnost rámečku výplatnáho razítka ..... další znaky

b/ Vedlejší znaky:

- bez/s desetinnou tečkou ve výplatní hodnotě,

- poloha desetinné tečky,

- mizející číslice ve výplatní hodnotě, (zejména poslední číslice - "0",

- slabé, střední silné můstky,

- rozdílně rytý domicil pošty, rozdílná poloha domicilu,

 

Příklady otisků:

 

PŘILEHLÝ rámeček/NÍZKÉ čislice

SILNÉ MŮSTKY/BEZ desetinné tečky

 Období: - 11/74 - 1/82 -  
beu tečky 70. léta)

velka hvezdicka 001

S desetinnou tečkou(konec 70. let a 80. léta

 - stejný otisk jako předchozí

Období:  - 1/79 - + - 10/80 - 2/81 -

velka hvezdicka 008

 

ODLEHLÝ RÁMEČEK/NÍZKÉ ČÍSLICE

STŘEDNĚ SILNÉ můstky/S desetinnou tečkou přilehlou k druhé číslice hodnoty

Období: - 11/79 - 1/80 - 

velka hvezdicka 005

 

PŘILEHLÝ RÁMEČEK/NÍZKÉ ČÍSLICE

Č e r n á   b a r v a   otisku

Datum: - 8/80 - (R)

velka hvezdicka 006

 

PŘILEHLÝ rámeček/VYSOKÉ číslice/ROZLEHLÝ název pošty

SILNÉ MŮSTKY/S desetinnou tečkou

Období: - 5/75 - 12/87 - 

V období - 5/76 - nedotiskuje poslední číslice - "0"

 

velka hvezdicka 004

 

PŘILEHLÝ rámeček/VYSOKÉ číslice

SLABÉ  až středně silnéMŮSTKY/S desetinnou tekou/HUSTŠÍ název pošty

Období: - 3/76 - 11/79 - 

velka hvezdicka 002 

Hlavní znaky rozlišěení.

 

Výplatní otisky Postalia SE TŘEMI MALÝMI HVĚZDIČKAMI

Období: - 4/80 - 7/91 - 

a/ Hlavní znaky

-  silné můstky,

- tři malé hvězdičky v dolním mezikruží,

- vysoké a štíhlé číslice, u některých strojů větší vzdálenost mezi číslicemi vročení,

- přilehlý rámeček výplatního razítky,

b/ Vedlejší znaky

- s číslem anebo bez čísla v dolní úseči pod dolním můstkem,

- jiné tvary písmen a číslic v názvu pošty v denním razítku,

- výrazné desetinné tečky v různých polohách, 

- bez desetinné tečky ve výplatní hodnotě,

 

 

Příklady otisků s třemi hvězdičkami v dolním mezikruží.

praha 1 3 001

 

praha 1 3 002

TŘI VELKÉ HVĚZDIČKY

NĚKTERÉ OTISKY S ČÍSLEM V DOLNÍ ÚSEČI ("65" - "75")

 

110 00 PRAHA 1

PO

Otisk bez rozlišovacího čísla

- 3/87 - 

tri hvezdy

 

110 00 PRAHA 1/65

PO

Rozlišovací symbol v dolní úseči "65"

- 5/86 - 

tri hvezdy 004

 

110 00 PRAHA 1 /75

PO

Rozlišovcí číslo "75"

- 4/85 - (?)

 

 

Příležitosné, propagační a služebně - propagační otisky pošty PRAHA 1

_________________________________________________________

 

 

PRAHA 1 začala umisťovat štočky s propagačními, příležitosnými a služebně - propagačními motivy do výplatních strojů až koncem 70. let. Tyto otisky tvoří významnou a zajímavou kapitolu společenské a poštovní historie Československa.

Upozornění:

V poštovním provozu se vyskytly i zapůjčené výplatní stroje. Takové případy jsou označeny jako PO - ZVS (druh soustavy stroje, v tomro případě Po + Zapůjčené Výplatní stroje). Nastaly dvě situace.

a/  zapůjčený stroj ve vlastnictví pošty -  dočasný uživatel (případ dvou výstav PRAGA),

b/ zapůjčený stroj ve vlastnictví soukromého komerčního subjektu -  dočasný uživatel  (v konkrétním přípdě Stolní společnost sběratelů výplatních strojů), pod dohldem a úzkou spoluprací s Hlavní poštou PRAHA 1..

Tyto případy označovány zkratkou PO - ZVS.

 

 

 

Z hlediska přehlednosti řadím otisky chronologicky s tím, že u každého otisku doplňuji charakter otisku (v pořadí jako třetí identifikační údaj). 

- propagační otisk ..... PG

- příležitostný otisk ..... PŽ

- kombinace propagačního a příležitostného otisku PG + PŽ

- služebně - propagační otisk ..... SLPG.

Kde je to známo, doplňuji i zadavatele označení do otisku a jeho autory.  

Hlavní databázové třídící hledisko pro tuto část Databáze je chronologické řazení podle let a v rámci let při několika otiscích podle měsíců.

 

 

 

1978 

110 00 PRAHA 1

PO - ZVS

PG + PŽ

Zadavatel: Organizační výbor a sekretariát Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1978

První příležitostný otisk s označením dohlédací pošty PRAHA 1, i když omylem - viz dále.  

Otisk zapůjčeného výplatního stroje   V denním razítku uvedena pošta 110 00 PRAHA 1, ve skutečnosti to byla pošta PRAHA 05. Chybotisk (omylem vyryto 110 00 PRAHA 1, stroj takto používán několik týdnů). Později napraveno - viz PRAHA 05. Tento stroj nikdy nebyl na pošta PRAHA 1 provozován. 

Zachycen i chbotisk data 27. IV. 87- 

19. IV. 78 - 12. V. 78 (R)

 

78 002

 

Esej (RR) s adtem 10. IV. 78 (RR)

 

78 001

 

 

1988

 

110 00 PRAHA 1

PO

PG + PŽ

Příležitostný otisk Mistrovství světa v krasobruslení s kresbou.

11. 1. - 16. 1. 1988

 

110 00 PRAHA 1

PO - ZVS

PG + PŽ

Příležitostný otisk ke Světové výstavě PRAGA 1988

5. 1. 1988 - 31. 3. 1989 

 

praga 1988 005

 

110 00 PRAHA 1

PO

PG + PŽ

Příležitostný otisk ke 100 jarním kilometrů s kresbou

21. 3. 1988 - 17. 4. 1988

 

100 001 

 

1989

 

110 00 PRAHA 1

PO

PG

Propagační otisk Občanského fóra

- 12/89 - 

 

OF 001

 

1990

 

110 00 PRAHA 1

PO

PG  + PŽ

Propagační a příležitostný otisk ke svobodným volnám v Ćeskoslovensku

9. 6. 1990 (otisk 1. dne) - dále (R)

 

praha 1 pril 004 

 

110 00 PRAHA 1

PO

Příležitostný otisk k Mezinárodnímu šachovému turnaji velmistrů Praha 1990, 27. 8. - 2. 9. 1990

- 31. 8. 90 - 

 

praha 1 pril 007

110 00 PRAHA 1

PO - ZVS

PG

11. 10. 90 - Otisk 1. dne (R)

Propagační otisk Stolní společnosti ve stroji firmy ing. Ivan Leiš - Transco za součinnosti a dohledu pošty Praha 1 (stroj mimo prostory pošty PRAHA 1).

Autoři: Námět: L. Janů, I. Leiš, návrh: K. Kuča, rytec: K., Pavlíček

SSSVO 5 001

 

110 00 PRAHA 1

PO

PO - PŽ

PŽ- ZVS

Otisk s datem 13. 10. 90 - jeden den použití

Stroj provozován v prostorách hotelu Znojmo ve Znojmě.

13. 10. 1990

Autoři stejní jako u předchozích otisku SSSVO

.

SSSVO 004

 

110 00 PRAHA 1

PO

PO - PŽ

PO - ZVS

Zadavatel otisku SSSVO do zapůjčeného stroje od soukromé firmy.

Příležitostný otisk k výročí úmrtí Karla Uchemanna

Otisk s datem 14. 10. 90 (jeden den použití)

Stroj provozován v prostorách hotelu Znojmo  ve Znojmě 

Autoři: námět - I. Leiš, návrh: K. Kuča, K. Pavlíček, rytec: K. Pavlíček

 

SSSVO 006

 

110 00 PRAHA 1

PO

PO - PG

PO - ZVS

Propagační otisk firmy R2 COMP

10. 12. 90 (otisk 1. dne) - dále

Autoři: návrh:  K. Kuča, rytec: K. Pavlíček

Otisk provozovala SSSVO Praha na zapůjčeném tsroji.

 

SSSVO 008

 

110 00 PRAHA 1

PO

PO - PŽ

PO - ZVS

Příležitostný otisk k 90. výročí razítkovacích strojů na našem území.

Otisk s datem 20. 12. 90 (otisk 1. dne) - dále.

Autoři: Návrh: K. Kuča, rytec: K. Pavlíček

Provozovala SSVO na zapůjčeném soukromém stroji.

Fotokopie otisku, originál červený.

Část otisku se zvýrazněním příležitostného označení

 

razit 001

 

110 00 Praha 1

PO

PO PG

Propagace vánočních svátků (přání).

Návrh: Ŕeditelství pošt, rytec: K. Bláha

Datum- : -  28. 12. 90 -

van 002

 

 

1991

 

110 00 PRAHA 1

PO

PO - PG

Propagační otisk k návštěvě Poštovního muzea v Praze

Období: - 2/91 - 12/91 -

Autoři: Návrh: Poštovní muzeum (?) , rytec: K. Pavlíček (?)

ZVĚTŠENO

 MUZEUM 004

 

110 00 PRAHA 1

PO

PO - PŽ

PO - ZVS

Příležitostný otisk ke 100 letům basketballu

17. 5. 1991 (1. den) + 20. 5. 1991

Návrh: ?, rytec: K. Pavlíček

 

SSSVO 2 001

 

110 00 PRAHA 1

VO

SLPG

Služebně - propagační sdělení ohledně sázení na dostihy na poště s obrázkem .

- 7/91 -

Autoři:?

 

PRI 001

 

110 00 PRAHA 1

PO

PO - PŽ

PO - ZVS

Příležitostný otisk k narození Antonína Dvořáka na zapůjčeném soukromém stroji pod dohledem pošty PRAHA 1

8. 9. 91

 

SSSVO 2 002

 

10 00 PRAHA 1

PO

PO - PG + PŽ

PO - ZVS

Propagační a příležitostný výplatní otisk Stolní spolenosti sběratelů výplatních otisků na zapůjčeném soukromém  stroji za dohledu pošty PRAHA 1

19. 10. 91 (R)

 

SSSVO 2 003

 

110 00 PRAHA 1/2

PO

PO PŽ

Příležitostný výplatní otisk   k výstavě 9. -  20. 10. 1991 iniciovaný Galerií mladých  U Řečických. Poštovní stroj.

- 10. 10. 91 - 

R 001

110 00 PRAHA 1

PO

PO PŽ

Příležitostný výplatní otisk k SPORT PRAGUE 91 - 3. - 7. 4. 1991

- 29. 3. 91 - 

fotokopie otisku v černé barvě, originál červená barva

 

praha 1 litomysl 001

 

 

110 00 PRAHA 1

PO

PO PŽ

PO - ZVS

Příležitostný výplatní otisk  ke dni patronů skautů sv. Jiří - 24. 4. na zapůjčeném soukromíém tsroji pod dohledem pošty PRAHA 1.

24. 4. 1991

 

SSSVO 2 009

 

 

110 00 PRAHA 1

PO

PO PŽ

PO - ZVS

Příležitostný výplatní otisk k 25. výročí založení AIESEC Czechoslovakia (1966 - 1991). Zapůjčený soukromý stroj pod dohledem pošty PRAHA  1.

Jeden den použití v den slavnostního stekání absolventů a členů AIESEC Czechoslovakia. 

2. 12. 91

 

SSSVO 2 007

 

110 00 PRAHA 1

PO

PO PŽ

PO - ZVS

Příležitostný výplatní otisk W. A. Mozart (výročí úmrtí 5. 12. 1791), otisk v zapůjčeném soukromém výplatním stroji za dohledu pošty pRAHA 1.

5. 12. 91

 

SSSVO 2 008 

110 00 PRAHA 1

PO

PO PŽ

Příležitostný otisk k 60 letům šachové olympiády - 11. - 26. 7. 1991

- 19. 7. 91 - 

Š 001

 

1992

 

110 00 PRAHA 1

PO

PO PG

Porpagační výplatní otisk k zabezpečení bytu před zloději (zadala firma SAKY Praha). Poštovní výplatní stroj Prahy 1. 

- 2. 3, 92 - 

praha 1 pril 003

 

 Ve sledovaném období se vyskytly i otisky, které měly v denním razítku uvedenou poštu Praha 1, ale nikdy nevyplácely zásilky.

Jeden u příkladů "FRANCOTYP - ZDROJ RADOSTI".   

 

radost 002

 

PRAHA 2

 

Praha 2

FTP

FR 8 - 0 - 5m - 2km

- 5/53 - 

 

 praha 2 1 001

 

PRAHA 2

FTP

FR á - 0 - 4m - 2km

- 6/65 - 4/75 - 

V období změna výplatního znaménka a změna výplamních číslic oproti předchozímu otisku. 

praha 2 010

 

PRAHA 2

FTP

FR 4 - 0 - 4m anebo FR - BAL - 4m ???

- II/61 - III/73 - 

 

praha 2 004

 

PRAHA 2

PO

Období: - 6/70 - 9/71 - 

 

praha 2 2 001

 

120 00 PRAHA 2

PO

Období: - 4/76 - 3/77 - 

 

praha 2 2 002

 

120 00 PRAHA 2/3

PO

Rozlišovací symbol v dolní úseči ("3"), tři malé hvězdičky v dolním mezikruží, vysoké štíhlé číslice data.  

Otisk 1. dne 1. 7. 80 

1/80 - 2/85 - 

Obrázek viz pod textem dole.

Druhý obrázek poštou prošlá celistvost s tímto otiskem. 

 

praha 2 2 003

 

120 00 PRAHA 2/3

PO

Příležitostný výplatní otisk k filatelistcké výstavě "Od Manin ´21 e Strahovu ´85". 

Stroj s otiskem s  rozlišovacím symbolem a třemi malými hvězdičkami.

- 20. 6. 85 - 

Pod obrázkem otisku, černotisk štočku označení. 

 

praha 2 2 004

 

110 00 PRAHA 2/3

PO

Rozlišovací symbol "3", Služebně - propagační výplatní otisk k používání správných PSČ.

- 10/87 - 

Výplatní otisk, pod ním černotisk štočku služebně - propagačního textu.

 

praha 2 019

 

praha 2 020

 

120 00 PRAHA 2

PO

Příležitostný výplatní otisk k Výstavě "Pošta a doporučený dopis PRAHA 1986".

Silné mlstky, v dolním mezikruýí křížek.

Zadavatel otisku: Klub filatelistů 00-15, sběratel specializovaných oborů Praha

 

praha 2 2 005

 

PRAHA 3

V období 1. 10. 1955 - 30. 6. 1960 se pošta v Jindřišské ulici nazývala PRAHA 3. Tato změna se objevila v denním razítku i v otiscích výplatních strojů. V denním razítku byla pošta PRAHA 3. Viz též otisky PRAHA 1

V tomto období pošta používala tři výplatní stroje soustavy HASLER (HAS) a jeden stroj FRANCOTYP.

Ostatní otisky pošty PRAHA 3 jsou už plnohodnotnými otisky této pošty.

 

PRAHA 3

HAS

HAS - 4m - 2k

Denní razítko bez můstků, plná tečka na místě výplatního znaménka, symetrický otisk.

- VII/56 - I/57 - 

 praha 3 003

PRAHA 3

HAS

HAS - 4m/3

Rozlišovací znaménko v dolním mezikruží ("3"), dutý kosočtverec na místě výplatního znaménka, symetrický otisk.

- XII/55 - III/59 - 

 praha 3 001

PRAHA 3

HAS

HAS - 4m

Asymetrický otisk  bez můstků, plná tečka na místě výplatního znaménka, 

- XI/55- XII/58 - 

praha 3 002

PRAHA 3

FTP

FR 6 - 4m - 2km

9/59 - 

 

 

PRAHA 3

FTP

FR 8 - 4m - 2km

 - 2/60 - 

praha 3 004

Stroj přenesen do nových prost pošty PRAHA 3 (?), zachycen otisk  s datem - 10/75 - , případně u přeneseného stroje změna výplatního znaménka?

___________________________________________________________

 

Výplatní otisky pošty PRAHA 3

 

PRAHA 3

FTP

FR 8 - 4m - 2km

- 4/64 - 11/73 - 

 BB

 

 

  

 

 

130 00 PRAHA 3

PO

Hvězdička v dolním mezikruží, nízké a oblé číslice data.

- 9/74 - 1/75 -

 praha 3 PO 001

130 00 PRAHA 3 

PO

Tři malé hvězdičky v dolní polovině denního razítka, vysoké a štíhlé číslice data.

- 11/76 -8/79 - 

 praha 3 PO 002

 

130 00 PRAHA 3

PO

Silné můstky, tři velké hvězdičky v dolním mezikruží, vysoké robustní číslce data

- 1/86 - 5/86 -

 praha 3 PO 003

130 00 PRAHA 3/1

PO

PO  - SLPG

Rozlišovací znaménko v dolním mezikruží ("1"), silné můstky, nízké a oblé číslice.

Služebně - prorpagační text v označení: "Vsaďte na dostihy na poště" s obrázkem.

- 2/82 - 

 praha 3 PO 004

 

PRAHA 4

FTP

FR - BAL - 4m

- I/61 - IX/71 - 

První otisk zvětšen.

 

praha 4 001     praha 4 002

 

PRAHA 4

PO

Odlehlý rýmeček, nízké a oblé číslice data.

- 11/67 - 1/83 - 

praha 4 2 001

PRAHA 4

PO

Přilehlý rámeček, nízké a oblé číslice data.

- 5/76 - 5/82 - 

 

zvětšeno

praha 4 2 002

 

140 00 PRAHA 4

PO

Přilehlý rámeček, vysoké a štíhlé číslice, v dolním mezikruží rozlišovací znaménko - hvězdička

- 11/75 - 9/80 - 

 

praha 4 2 003

 

140 00 PRAHA 4

PO

V dolním mezikruží tři křížky, vysoké štíhlé číslice data, silné můstky, přilehlý rámeček.

- 9/86 - 

 

praha 4 2 005

 

140 00 PRAHA 4

PO

Silné můstky, malý křížek v dolním mezikruží.

Červená barva - 2/86 -

Slabá lila barva - 5/86 -

Lila barva - 9/86 -

Geneze barevných mutací:

praha 4 2 006

 

PRAHA 4

PO

Přilehlý rámeček, malý křížek, červený barva, změna číslic data (nyní robustní, větší mnezera mezi číslicemi vročení. 

- 12/91 - 

praha 4 2 007

 

 

PRAHA 5/b

PO

Postalia s odlehlým rámečkem, nízké a oblé číslice data, bez desetinné tečky,uzavřené můstky s přerušeným vnitřním kruhem denního razítka. V dolním mezikruží rozlišovací zanménko "b!.

Jeden z prvních strojů POSTALIA na poštách a v Československu (- 25. 2. 61 - ).

Zajímavost celistvosti: Státní úřad Sociálního zabezpečení měl sjednaný paušál s poštou, přesto zásilku vyplatil výplazním strojem.

- 2/61 - 11/63 - 

praha 5 2 001

 

Otisk s datem 21. 11. 63 stejného stroje.

Poštovní známka znejodnocena porti poštovním předpisům otiskem výplatního stroje s nulovou hodnotou.

Zajímavost celistvosti: Dopis adresovaný Václavu Nebeskému, nestorovi české a československé filatelie, prvnímu předsedovi komise specializovaných oborů SČSF.

praha 5 2 002

 

PRAHA 5

FTP

FR - BAL - 4m

Arabské číslice v řádu měsíců data. Bez můstků v denním razítku. 

- 10/67 - 2/79 - 

 

praha 5 bal 001

 

Výplatní otisk zachovaný jen s jedním denním razítkem, který zůstal odesilateli pro kontrolu. Nicméně se jedná o FR - BAL - 4m.

 

praha 5 004

 

PRAHA 5

FTP

FR 8 - 0 - 4m

Tři hvězdičky v dolní polovině mezikruží, silné můstky, šíhé číslice výplatní hodnoty, výplatní znaménko ve tvaru kosočtverce. 

- 5/70 - 

 

praha 5 006

PRAHA 5

FTP

FR 6 - 0 - 4m

Silné můstky. 

 - 2/73 -

praha 5 005

 

150 00 PRAHA 5

PO

Přilehlý rámeček, nízké a oblé číslice data,

- 12/73 - 

praha 5 2 003

150 00 PRAHA 5

PO

Odlehlý rámeček, nízké a oblé číslice data.

- 7/79 -

 

praha 5 2 004 

 

150 00 PRAHA 5

FRANCOTYP - Taxograph

Dne 16. 8. 1979 byl zahájen zkušební provoz jediného výplatního stroje FRANCOTYP - TAXOGRAPH v Československu. Moderní stroj byl určen výlučně k příjmu doporučených zásilek. Stroj byl obsluhován pracovníky pošty, přičemž každý z nich měl přidělen stabilní identifikační symbol otiskovaný naležato ve výplatním razítku otisku. Stroj současně orážel speciální podací lístek se slovem POTVRZENÍ na jeho rubu. Základní varianta otisku sběratelsky označována FR -TA X společně s dalšími identifikačními znaky. Velké "A" je identifikační symbol pro výplatní stroj. Kromě data vyznačuje stroj i hodinu podání zásilky. 

 

FR - TAX 

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

16. 8. 1979 - 12/82 - 

 

150 00 PRAHA 5

FR TAX - R - 5m/A

FRTAX 004

Vysvětlivky:

1/ Stojaté  velké A označuje 1. stroj tohoto typu (doposud jediný stroj tohoto typu v Československu ve sledovaném období),

2/ Mechanuismus stroje umožňuje obsluze nastavit ležatá písmena - zatím známá písmena A - F při levém okraji výplatního razítka. Písmena se otiskují automaticky,

3/ Nepozorností obsluhy se mohou vyskytnout otisky bez rozlišovacího písmene,

4/ Pro tento výplatní stroj byl vydán zvláštní podací lístek. 

 

Rub a líc podacího lístku.

FRTAX 002

 

"Nekonečný pás" podaných zásilek. Kontrolní liniový záznam uvnitř stroje otiskuje tyto údaje současnbě se dvěma výplatními otisky. 

 

FRTAX 001

 

Příklady celistvostí s různými identifikačními písmeny poštovních pracovníků  - obsluhou výplatního stroje Francotyp - Taxograph na poště Praha 5 ( A - F). 

 

A

FR - TAX- R - 5m/A

AB 010

 

B + C

FR - TAX - R - 5m/B    ..... první otisk níže

FR - TAX - R - 5m/C   .....  druhý otisk níže

 

AB 001

 

FR - TAX - R - 5m/D

 

AB 002 

 

FR - TAX - R - 5m/E

 

AB 007

FR - TAX - R - 5m/0

Otisk s chybějícím identifikačním symbolem obsluhujícího poštovního pracovníka uvnitř výplatního razítka.

 

AB 008

 

Vyplácení větších a silnějších obálek pomocí tohoto výplatního stroje byla na poště využívána speciální samolepka s textem: ZÁSILKA PŘIJATA ZAŘÍZENÍM TAXOGRAF, který se po oražení nalepila na obálku. 

Během provozu výplatního stroje docházelo i k řadě anomálií (jedna popsána výše). Další byla situace, kdy omylem nebyl vložem podací lístek do stroje a tak potvrzovací podací lístek se otiskl strojem na vloženou obálku.

Vyskytly se i případy nedotisku některé z částí otisku. V případě hodnoty se ručn doplnila částka a místo korekce se orazilo denním poštovním razítkem.

 

AB 011

 

Otisky označovaly i druh odesílané zásilky (např.PAR AVION nebo DORUČENKA- viz níže anebo OTEV LIST. ZAS.  a další - viz otisk nahoře).

 

AB 012     AB 013

 

Od 19. 2. 1980 do začátku února 1981 (v týdnu od 9. do 14. 2. 1981) proběhl zkušební provoz švýcarského  přepážkového elektronického výplatního stroje FRAMA (první výrobce tzv. automatových známek na světě) . Výrobce zapůjčil tento výplatní tsroj vydávající výplatní pásek s lepem československým spojům. Zkušební provoz proběhl na poště Praha 5. 

Stroj byl v únoru 1981 demontován a vrácen výrobci.  

Stroj FRAMA obsahoval netradiční ekvivalent denního razítka včetně údaje o hodině podání s přesností čtvrt hodiny automaticky nastavovaném. 

V případě vynulování hodnot, stroj automaticky vynuloval i datum.

Při zkušebním provozu byly vyzkoušeny originální výplatní pásky od výrobce (bezbarvý lep) a též krátkodobě v listopadu 1980 výplatní pásky československé výroby s nažloutlým lepem.

 

Popis k obrázkům níže:

- poštou prošlá celistvost s tímto otiskem ze dne11. 9. 80 v 11. 30 hodin,

- anulát po vynulování výplatní hodnoty,

- výplatní pásek švýcarské výroby (originál),

- výplatní pásek československé výroby (nažloutlý)

 

frama 001

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem Frama ze dne 16. 9. 80 a hodinou podání 13.15. Otisk znehodnocen strojovým razítkem pošty 126 00 PRAHA 025 při dalším poštovním zpracování. 

 

frama 1 001 

 Poznámka: Dle informace francouzského sběratele Luca Guillarda se stroje FRAMA vyráběly ve francouzském závodě SATMAN ve Francii . Závod se nachází ve městě Le Lude v departmentu Sarthe blízkou Le Mans. Tento závod vyrábí i stroje pro SATAS a NEOPOST (Satas splynul s Neopostem a Neopost se v roce 2022 nazývá QUADIENT).

Další zprávy o tomto stroji viz Věstník federálního ministerstva spojů č. 29 ze dne 17. 7. 1980. 

Bližší údaj v článku autorů Leiš, Novák, Šilhán, Výplatní stroj Frama na poště Praha 5, Filatelie 4/2019, strana 8.  

V literatuře se objevuje nesprávný údaj, že hodinový údaj se mění po 30 minutách, celistvosti poštou prošlé (jedna viz shora, druhá ve sbírce dokládá datum 18. 11. 80 a čas 10.15 hod.). dosvědčují, že tomu tak není a že interval změny je 15 minut.

 

Příležitostné a služebně - propagační výplatní otisky pošty 150 00 PRAHA 5

 

150 00 PRAHA 5

PO

Příležitostný výplatní otisk ke zvolení Václava Havla československým prezidentem 

- 1. 1. - 5. 1. 1990 -  (R)

Autoři: návrh (Čapek), rytec (Pavlíček)

Otisk je v originále červený, zde černotisk.

praha 5 pril 001

 

150 00 PRAHA 5

PO

Příležitostný výplatní otisk k výročí narození československého prezidenta TGM

19. - 21. 4. 1990   (R)

Zadavatel: Stolní společnost sběratelů výplatních otisků, Námět a návrh: L. Janů, I. Leiš, rytec: K. Pavlíček  

 

praha 5 pril 006 

 

 

150 00 PRAHA 5

PO

Příležitostný výplatní otisk k návštěvě papeže Jana Pavla II. v Československu

19. - 21. 4. 1990  (R)

Zadavatel: Stolní společnost sběratelů výplatních otisků: Námět a návrh: L.Janů, I. Leiš, rytec: K. Pavlíček 

 

praha 5 pril 003

 

150 00 PRAHA 5

PO

Služebně - propagační otisk s označením ůNejrychlejší poštovní zásilka EMS s dalším textem

- 1/92 - 

 

praha 5 pril 005

PRAHA 6

FTP

FR - BAL - 4m - 2k

Bez můstků, římská číslice v řádu měsíců

Období: - I/65 - XI/72 - 

 

 

praha 6 005

 

PRAHA 6/b


PO

Uzavřené můstky denního razítka, odlehlý rámeček, rozlišovací znaménko !b! v dolním mezikruží. 

Období: - 7/61 - 3/65 - 

 

praha 6 001

 

PRAHA 6

PB

PB - 4m - 2k

Bez můstků denního razítka, tři vlnovky před výplatní hodnotou

- 4/72 - 6/73 - 

 

praha 6 002

 

PRAHA 6

VUS

Automat na příjem doporučených zásilek Výzkumného ústavu spojů

Ve výzkumném ústavu spojů (VÚS) v Praze byl v letech 1968 - 1972 vyvinut prototyp automatu na příjem doporučených zásilek.

Jeho vlastní zkušební provoz pro veřejnost probíhal na poště PRAHA 6 od 5. 4. 1973 - 29. 8. 1973. Celkově přijato a zpracováno 520 zásilek. Literatura uvádí i vyšší počet otisků - 598. Pro doporučené zásilky byl vyvinut a natištěn speciální podací lístek vydaný jen pro tento účel. Otisk potvrzení se neliší od otisku na zásilce. Druhý otisk byl otiskován na rubovou stranu tohoto lístku, která byla bez potisku.

Období: 5. 4. - 29. 8. 1973 

Detailní podrobnosti o stroji a jeho otiscích viz Tomáš Šilhán, Automat pro příjem doporučených zásilek, Filatelie 20/1978, str. 625 - 626.

 

Fialová PRAHA 6 001     

 

 Otisk měl zvláštní vzhled v pořadí:

- velké R- razítko s uvedením pošty a pohyblivým číslem zásilky,

- denní razítko s uvedením pošty a číslem Aut Č. 001 a datem, denní razítko bez můstků,

- malý obdélník pro uvedení  fixní hodnoty - v době realizace  doporučená zásilka stála Kš 1.60,

- fialová barva.

Vzhledem k tomu, že se jednalo jen o použití v tuzemsku, nebyly dodrženy mezinárodní zásady vzhledu výplatního otisku včetně barvy. 

 

Ukázka otisku ve zkušebním provozu na obálce a na podacím lístků. Též ilustrace textu na rubu otisku. Datum pořízeného otisku 1. 8. 72 - č. 00006 (RR)

 

P6 005

 

160 00 PRAHA 6

PO

Tři hvězdičky v dolní polovině mezikruží, vysoké, štíhlé číslice data, přilehlý rámeček.

- 4/73 - 9/75 - 

 

PR 6 001

 

160 00 PRAHA 6

PO

Jedna hvězdička v dolním meziktuží, přilehlý rámeček, vysoké, štíhlé číslice

- 7/75 - 1/81 - 

 

PR 6 002

160 00 PRAHA 6

PO

Přilehlý rámeček, slabé můstky, vysoké a šríhlé číslice, tři hvězdičky v dolní poloviěn mezikruží.

- 7/76 - 

P6 1 005

 

160 00 PRAHA 6

PO

Odlehlý rámeček, silné můstky denního razítka, rozložený text pošty, silné můstky, nízké a oblé číslice data, hvězdička v dolním mezikruží.

- 3/81 -

 

P6 1 004

 

160 00 PRAHA 6

PO

Přilehlý rámeček, tři hvězdičky v dolní části mezikruží, nízké a oblé číslice data, slabé můstky.

- 2/83 -  

 

P6 1 006

 

60 00 PRAHA 6

PO

Přilehlý rámeček, bez desetinné teky, slabé můstky, hvězdička v dolním mezikruží, nízké a oblé číslice data.

- 7/83 - 

 

P6 1 012

 

160 00 PRAHA 6

PO

Přilehlý rámeček, silné můstky, nízké a oblé číslice, tři velké hvězdičky u sebe v dolním mezikruží, desetinná tečka po dolní základnou číslic.

- 6/90 - 

 

P6 1 013

 

160 00 PRAHA 6

PO

Přilehlý rámeček, silné můstky, nízké a oblé číslice data, tži velké hvězdičky v dolním mezikruýí, desetinná tečka níže pod základnou dolní části výplatních číslic. 

Příležitostný výplatní otiskk Zimním olympyjským hrám 1992 Albertville, balonová pošta, která se nekonala z technických důvodů.

22. 1. 92  (R)

 

praha 6 sport 001

 

Zde končí 3. část Databáze výplatních otisků Československa 1946 - 1992. Další otisky Od pošty pRAHA 7 ve 4. části Databáze pod samostatným titulem.