DATABÁZE otisků výplatních strojů 1946 - 1992

D 1 DODATKY

DODATKY K DATABÁZI

Život se nás neptá. Tak to je i s dodatky k již otištěné databázi výplatních otisků let 1946 – 1992. Proto jsem „za tepla“ zřídil informativní listy nazvané „Dodatky k Databázi“ tak, aby byl přehled a souvislosti zachovány. Dodatky čísluji. D 1 se vztahují k již otištěným stranám 1 – 6, kde jsou uvedeny otisky PRAHA (bez čísla) - PRAHA 04. Strany dodatků jsou číslovány vždy od jedničky u každého souboru. Připomínám, že se nejedná o katalog ani o seznam, ale o poštovně historickou databázi (otisky jsou řazeny podle názvů pošt a v jejich rámci abecedně. Popisky jsou úsporné na rozdíl od dřívějších katalogů či seznamů. U všech jsou obrázky, i nekvalitní, za které se omlouvám. Sbírání a označování údajů nechávám na sběratelích samých

 

Dodatky 1   Dodatky 2     Dodatky 12   Dodatky 3    Dodatky 4    Dodatky 5    Dodatky 6      Dodatky 7   Dodatky 8    Dodatky 9    Dodatky 10         Dodatky 11