Informace

Nadále poklračuje doplňování pětikřížkových databází:

1/ +++++ Dodatky k databázi výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992 (od písmene A až Ž).

Zde se obejvují nové poznatky či doplňky - nejsou doplňovány do jednotlivých dílů!

 

2/ +++++Databáze výplatních otisků komerčních uživatelů Československa za období 1946 - 1992 (přehledy uživatelé pod písmenem A jsou zatím hotovy, momentálně pracuji na uživatelích začínajícíh na písmeno B, po ukončení nastopupí písmeno C).

 

Autor