Rok 1980 znamenal skutečný příval nových výplatních strojů určených pro potřeby čs. pošt. "Žehličky" dostaly pražské, ale zejména mimopražské pošty. Archivy odkryly několik  nových strojů pro pražské pošty a 41 nových strojů pro pošty mimopražské. Archivy zachytily stroj, které obohatily vybavení malých, ale i velkých pošt na území Čech a Moravy. Slovensko nelze posoudit, archivy byly po rozdělení Československa předány slovenské straně. Je možné, že příval nových strojů na Slovensku nastal též.

Vzhledem k většímu množství rok 1980 jsem rozdělil na několik částí v rámci tohoto seriálu. Začnu dvěma pražskými stroji, shodou okolností ze stejné pošty. 

Pražských strojů a jejich otisků byla celá řada, zajímavé je, že většina byla doplněna rozlišovacími číslicemi (znaménky v dolní části denního razítka. Dnes začnu se dvěma z Prahy 2, příště další neméně zajímavé).

 

120 00 PRAHA 2

Otisk 1. dne 1. 7. 1980

Rozlišovací číslice "3".

 

120 00 PRAHA 2

Otisk 1. dne 1. 7. 1980

Bez rozlišovacího znaménka.

 

 

 Archivy bohužel nezachytily další údaje. 

 P r a h a    2

OTISK S ROZLIŠOVACÍ ČÍSLICÍ "3".

praha 2 003

 

OTISK BEZ ROZLIŠOVACÍHO ZNAMÉNKA

 

praha 2 004

 

 

Otisky zvětšeny.