V dnešním příspěvku se vracím ještě několika poznámkami k balíkovým výplatním strojům a otiskům. 

Je dost obdivuhodné, že firma Francotyp GmbH  - výrobce výplatních strojů Francotyp, kterým Československo dalo po roce 1926 přednost,  se ve zničeném Německu vzchopila a začala zásobovat čs. pošty desítkami upravených výplatních strojů. A to již v roce 1948, víc než rok po rozhodnutí čs. poštovní správy vybavit pošty výplatními stroji. Firma reagovala tychle i na požadované úpravy.

Firma dodávala především výplatní stroje - model C, ale objevily se též stroje modelu B. (B2). 

Dva příklady za všechny:

NÁCHOD 1

Otisk s datem 12. X. 1948

Model C   (údaj měsíců v římských číslicích)

dvoukruhové denní razítko bez můstků (první varianta)

Z archivu se dovídáme, že došlo k "přestavbě stroje na milionové proužky"

 

model C 001

 

CHRUDIM 1

Otisk s datem 15. IX. 1948

Zde se dovídáme z archivu, že "došlo též k přestavbě stroje na milionové proužky dne 15. IX. 1948".

I další archivní údaje je zajímavý: "Stroj byl uveden v chod dne 21. VI. 1948". Otisk se z tohoto dne nezachoval, alespoň doposud..

Poznávací znaky jako u předchozího otisku. 

 Výplatní hodnoty pětimístné u obou otisků.

model C 002 

 

MLADÁ BOLESLAV 1

Stroj modelu B 2 označený číslem 8442 zprovoznění na přepážce podací a dohlédací pošty Mladá Boleslav 1.

I u tohoto stroje došlo k přestavbě, jak se tehdy říkalo: "změněno přepínání z Kčs 5000 na Kčs 100000". 

Archiv uvádí, že stroj byl zaplombován 18. 7. 1961 a tohoto dne začal vyplácet. . Otisk byl však pořízen s datem 16. 7. 1961. Tento otisk lze na základě této informace označit jako esej - ojedinělé u poštovních výplatních otisků, pokud otisk s datem o dva dny starším nesměl vyplácet.  

Otisk nám určuje i typ modelu. Jedná se o B2, tyto modely měly v řádu měsíců v datu denního razítka arabské číslice - nikoliv římské, jak tomu bylo u modelu C (viz shora).  

Výplatní hodnota v roce 1961 je již čtyřmístná.

 

model B 001