Čas od času se i ve světě výplatních otisků vyskytnout záhady, těžko vysvětlitelné. Jako příklad může posloužit výplatní otisk frmy Matador Bratislava (filiálka pražské Gumovky?).

V rozmezí dvou dnů se vyskytly identické výplatní otisky s výjimkou údaje v denních razítkách. U otisku FR 8h - 4m se vyskytuje v denním razítku dohlédací pošta BRATISLAVA 4, datum 14. 12. 1935, o dva dny pouději nese otisk s datem 16. 12. 1935 název dohlédací pošty BRATISLAVA 2. A u této pošty zůstalo. Důvod? Neznámý. Pravděpdobně poštovní správa doporučila uživateli jiný, výhodnější poštovní úřad. Otisk s poštou Bratislava 4 je pravděpdobně esej, otisk  poštou prošlý jsem neviděl. zařadil jsem ji do seznamu Bouška - Leiš (viz Filatelie 1979 (Filatelistické sešity) pod číslem Ess 43. Vynikající nález s nejasným původem (R).

Na obrázcích:

Matador Bratislava 4 - vzácný nález

Matador Bratislava 2 - otisk prvního dne použití

 

 

Matador 002     Matador 001