V podvědomí sběratelů otisků výplatních strojů byla doposud informace, že jediný balíkový výplatní otisk Pitney - Bowes  se dvěma denními razítky byl v provozu jen na poště PRAHA 1.  Bylo tomu do té doby, než se onjevil i urhý výplatní stroj se dvěma denními razítky, který byl určen především k výplatě poštovních poukázek. Tento druhý otisk orážel a vyplácel na poště BRATISLAVA 2. Jeho první podoba nese datum 22. VI. 77. a byla objevena na listovní zásilce, tedy nikoliv na poštovní poukázce.

V tehdejším Československu se vyskytly jen dva případy - tento bratislavský a dále  pražský (první otisk zatím objeven s datem z roku 1970). Typologie čs. výplatního otisku  se  tak rozšílila o nový typ výplatního otisku.

bratislava 2 002 

 

Několik dní před tímto otiskem - dne 8. II. 77 - vyplácel tento stroj ještě s jedním denním razítkem. Pochyby, že se jedná o dva tsroje, vyvrací chybná funkce mechanismu při orážení výplatní hodnoty u obou otisků (viz první číslice mimo osu číslic). .

Výplatní stroj v Bratislavě s jedním denním razítkem, podobně jako v Praze, byl přebudován na stroj se dvěma razítky.

 

bratislava 2 001