CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (21)

 

Dnes RETOUR. Po dovršení dvacítky zajímavých a raritních celistvostí další celistvosti zahajují dvě celistvosti z roku 1974, které byly odeslány z Československajednak do Indie, jednak  do zaniklé východní části Pakistánu a vzniklého nového státu pod názvem Bangladeš. V případě zásilky do Indie (Bombaj)  byla adresa pravděpodobně nedoručitelná z důvodů neúplné adresy. V případě Bangladeše (Faridpur) se  země  nacházela v politických, společenských, hospodářských a vojenských  megaproblémech, kde stále " úřadovala " vojenská moc Pakistánu bojujícího o svou východní část. Řada adresátů opustila zem a zanikla. 

Celistvosti jsou z běžné pošty označené "RETOUR". Prostě vráceno. Celistvosti byly vyplaceny otiskem výplatního stroje a vráceny s řádným odůvodněním  poštovní správy a jejích úřadů. . Jsou zajímavé i dalšími poštovním znaky jako například provizorní doporučenou nálepkou či příchozími registračními razítky původního odesilatele a dalšími zajímavostmi  - na averzu i reverzu Celistvosti svědčí nejen o tehdejší poštovní historii, ale též dokládají historii své doby v obou zemích. Výplatní otisk je sice důležitý, ale podružný, jen dopomohl zásilkám odejít a vrátit se.....

Bangladeš