FIALOVÁ DOVOLENÁ

 

Výplatní otisky charakterizovala oficiálně pouze a výhradně červená barva, ve 40. letech se do tohoto monopolu vmísila barva modrá pro novinové zásilky. Další oficiální barvo (se souhlasem místních poštovních orgánů, bez souhlasu UPU) byla barva fialová na výplatní stroje vyrobenách v Československu zkušebně. Zejména na příjem doporučených zásilek. Vyskytlo se několik případů. Dnes ten, kterým to začalo.

 

V letech 1968 - 1972 byl ve Výzkumném ústavu spojů (VÚS) prototyp výplatního stroje pro příjem doporučených zásilek. Reprodukuji zkušební otisk automatu VÚS z období příprav a nasazení na poštu PRAHA 6 spolu se speciálním podacím lístkem, který byl vydán pro tento účel. Otisk na potvrzení se nelišil od hlavního otisku na zásilce a byl otiskován na rub lístku, který byl bez potisku. Averz lístku obsahoval tištěné poučení a místo pro odesilatele a adresáta. Zkušební provoz probíhal od 5. 4. 1973 do 29. 8. 1973 Celkově bylo aoutomatem přijato 520 zásilek. Zachovalo se jich jen několik, i když tento pokus byl veřejnosti znám.

 

Fialová PRAHA 6 001