Slovenské předběžné výplatní otisky

 

Dne 14. 3. 1939 vzniklo samostatné Slovensko odpojení této země od tehdejšího Československa. Výplatní stroje s nápisem Ćeskoslovensko pokračovaly v provozu a vyplácení zásilek v původním vzhleduTolerance existoval do června až července 1939. V srpnu se začal původní název státu měnit na SLOVENSKO. Tyto otisky kze nazvat slovenskými předběžnými otisky. V katalozích se obvykle neuvádějí, jsou zachyceny v separátních seznamech, z nichž přehled Viléma Bulanta vypracovaný pro filatelistickou firmu Burda vychází ze seznamu v Národním archivu v Praze. Ani ten však není úplný, jak o tom svědčí další otisk s nápisem ČESKOSLOVENSKO s datem 9. 5., 1939, který jsem nedávno nalezl. Uživatelem je Veĺkonákupná spol. družstiev, odbočka pre Slovensko v Žilině (VDP Budúcnosť), dohlédací pošta ŽILINA 2. V seznamu není tento otisk uveden.

Otisk je sběratelsky označen FR 8h - 4m, soustava Francotyp. Tento stroj vyplácel zásilky od února 1937 (v katalogu Bouška-Leiš uveden pod číslem Ž 7, v katalogu Marenčík má číslo Ž 12 - zde již s novým názvem státu)  a na počátku Slovenska i v prvních měsících tohoto státu. Je pravděpodobné, že později dojde k dalším objevům dalších těchto otisků.

 

SLO 1 001