V pořadí 42. uživatelem v historii československého výplatního otisku byl organizační výbor Jubilejní výstavy poštovních známek K. Č. F. (Klubu českých filatelistů) v Praze. Stalo se tak na základě Věstníku ministerstva pošt a telegrafů č. 46 z 29. 9. 1927. Výplatní stroj byl krátkodobému uživateli firmou B. Jarolímek jen zapůjčen, nikoliv prodán.  Výstava se konala v době od 25. září do 2. října 1927 v místnostech Ústavu pro zvelebování živností v Praze II, Lützowově ulici č. 25 u příležitosti 40. výročí trvání spolku pod patronátem JUDr. Františka Noska, ministra pošt a telegrafů.

Sběratelé si tak kromě příležitostného razítka a příležitostné R-nálepky mohli do svých sbírek opatřit i otisk výplatního stroje Francotyp, typu FR 6h - 4m s nápisem JUBILEJNÍ VÝSTAVA/pošt. známek K.Č.F. v Praze/1887 - 1927, což řada z nich udělal, a to včetně štkpt. F. T. Winklera.  První den výstavy zaslal pohled své manželce Blance Jonáš - Winklerové, ještě na Šafránku 14 předtím, než se přestěhovali do Ovenecké. Otisk vyplácel již s druhým, nově rytým označením uživatele. Štoček s označením měl totiž svou zajímavou historii.

První otisk štočku byl předložen KLubu českých filatelistů. Text a vzor písma byl akceptován. Vzhled se nelíbil z estetických důvodů. Celý nápis (druhá řádka) byl zvětšen a stal se tak čitelnějším.

První otisk je esejí, i když Jonášův seznam tento otisk přímo neoznačuje, ale zmiňuje jej.

.....

Teď odbočím. Stroj měl později bohatší zajímavou historii. Zmiňuje se v rámci historie dalšího otisku uživatele J. Otto. . Tam jej  Albert Jonáš uvádí pod číslem 43ess2/. Co se stalo. Do stále neprodaného skladového stroje byl později zasazen štoček J. Otto, opatřen válcem s modrou barvou, a pod výplatní razítko přenesen štoček J. Otto z eseje 1/ této firmy. Esej byla pořízena a přiložena k žádosti o vyplácení novinových zásilek (datum eseje 9. 8. 1927). Na ministerstvo pošt a telegrafů to nezapůsobilo, žádost byla zamítnuta, štoček putoval do prvního stroje J. Otto a zásilky od 7. 1°0. 1927 vyplácel. Složité cesty tsrojů, i to je historie výplatních otisků.

......

Druhý otisk štočku poskytnutý pro výstavu byl již plně akceptován a zapůjčený výplatní stroj úspěšně vyplácel. Již jsem, o něm psal na začátku tohoto seriálu, nyní doplňuji o otisky dvou štočků, z nichž jeden je esej.

Výstavu navštívilo celkem 3000 návštěvníků. Otázkou zůstává, kolik z nich si nechalo "vyjet" tento otisk. Existují nejen celistvosti s tímto otiskem. ale též s vylepenými známikami a příležitostným razítkem. U klubu  sdružujícím pod hlavičkou Klub 001 sběratele převážně poštovních známek, je využití výplatního stroje při výstavě a tím i propagace výplatních strojů v poštovnictví dost překvapivé.

Zachovalo se několik celistvostí, které zajímavě doprovázejí historii čs. výplatního strojů, zejména tu příležitostnou a propagační.

Toto povídání doprovázejí tři ilustrace:

1/ Příležitostná dopisnice (reverz s výplatním otiskem a vzácným adresátem a odesilatelem Teddym, co bylo domáýcké oslovení F. T. Winklera),

2/ První otisk štočku (menší text ve 2. řádce) - esej (nenabyl oprávnění vyplácet zásilky),

3/ Druhý otisk štočku (větší text ve 2. řádce) - řádně použit ve stroji v poštovním provozu.

 

 

 

OVS KČF 1927 002     OVS KČF 1927 005     OVS KČF 1927 004