Otisky výplatních strojů Hasler používané na poštách  doznaly druhé změny koncem  40. a počátkem 50. let. V některých se objevil i rozlišovací symbol (na reprodukované celistvosti "3"). První celistvost je z pošty PRAHA  1 (stroj čtyřmístný), druhá z pošty KARLOVY VARY 1 (stroj pětimístný) . Zajímavé by bylo doložit hraniční data změn z jednokruhových denních razítek na dvoukruhové. Poštovní záznamy se nedochovaly. Karlovarská celistvost navíc vyniká různými razítky newyorské pošty, neboť zásilka uvedla neexistující adresu ("no such number" - "takové číslo neexistuje"). U tohoto otisku je zajímavá i tečka za názvem pošty ("."), zatím jediný známý  případ u otisku tohoto období.

 

Poštovní Haslery s dvoukruhovým DR 001

 

 

Poštovní Haslery s dvoukruhovým DR 002