Jediným případem asymetrického uspořádání výplatního otisku z území Československa jsou poštovní výplatní otisky soustavy hASLER, u nichž byla vyřazena z činnosti část výplatního stroje orážející R- obrazec či R- vzorec pod denním razítkem. Tyto stroje byly od konce 40. let do 70. let používány na několika poštách (zobrazuji výplatní stroj na poště PRAHA 1 a výplatní stroj na poště HAVLÍČKŮV BROD 1). Oba otisky respektive varianty tohoto typu otisku  HAS - R - 0 - 4m - 1K bez můstků se od sebe liší: druhý s rozlišovacími symboly v dolní části mezikruží, oba s římskými číslicemi v denním razítku, ale s rozdílnými typy výplatních číslic a výplatního znaménka pře výplatními číslicemi. Výplatní stroje vyplácely jednak listovní zásilky, jednak balíkové poštovní průvodky.

 

Asymetrický HASLER bez R obrazce 001     Asymetrický HASLER bez R obrazce 002