BALÍKOVÉ VÝPLATNÍ OTISKY nejen pro poštovní průvodky ..Balíkovky 1 001    

 

 

 

Během padesátých let poštovní správa rozhodla o zavedení speciálních balíkových výplatních strojích, které by usnadnily práci při podávání balíků a administraci této záležitosti. U firmy Francotyp GmbH se zakoupily speciální balíkové výplatní stroje se dvěma denním razítky a jedním výlatním razítkem. Levé z denních razítek orážel díl pro adresáta, druhé razítko se objevilo ve střední části straé poštovní průvodky a na místě pro nalepení známek" se objevil otisk výplatního razítka otiksu s výplatní hodnotou. Pro tyto otisky je typické toto: dvukruhové denní razítko bez můstků a římské datumové číslice v rádu měsíců. Sběratelské označení FR - BAL (plus x-místnáhodnota). Tyto otisky postupem času se využívaly i pro vyplacení listovních zásilek. Specializovaného sběratele dozajista zaujmou vzdálenosti mezi denními razítky a pravým denním razítkem a výplatním razítkem (osové vzdálenosti), jakož i různé druhy a místa výplatních číslic.U listovních zásilek je otisk většinou kompletní, u složenek tomu není a mohou být zaměněny s novým otiskem v proovzu typu FR 4 (!). Ten se liší denním razítkem - dvoukrhové s můstky a arabskými číslicemi, někdy i s tečkami za číslicemi. Ale pozor, i některé otisky s dvěma denními razítky mohou mít arabské číslice s tečkami. Porot je potřeba obezřetnost a pozorně rozlišovat. Vyobrazuji popsané příklady.

 

Dodávám, že i soustava Pitney-Bowes se přizpůsobila a dodala poštovní správě několik strojů se dvěma denními razítky.  Ty se však liší od soustavy Francotyp. O těchto raději v nějakém samosttaném díle tohoto seriálu.

 

Balíkovky 1 002     Balíkovka 2 001     Balíkovka 2 002