ROK 1948

přinesl poště CHRUDIM 1 výplatní stroje soustavy Francotyp.

 

NOVÝ OBJEV FR 8- 4m (ov) - 2km 

 

Prvním strojem byl výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8 - 4m (ov) - 2km, s můstky a arabskými číslicemi.

Jednalo se o typ (model) C, číslo stroje 37528.Stroj byl uveden do provozu 21. 6. 48 (R).

Jedná se o nový objev, tento otisk není zatím v databázi (1. část), po dokončení technických úprav se tak stane. 

Pravděpodobně byl umístěn na listovní přepážce zmíněné pošty. To archivy neupřesňují. 

 

chrudim 1 002 

 

DALŠI OBJEV s určením otisku FR - bAL - 4m (ov) - 2k, bez mlůstků. 

 

Druhým strojem, kterým byla pošta CHRUDIM 1 vybavena, byl zatím identifikovaný výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR4 - 5m - 2k, bez můstků, římské číslice v řádu měsíců. Tento otisk je zobrazen jako první na listě níže (kombinace se známkami prezident Klement Gottwald v hodnotě 60 kčs, tyto známky jsou znehodnoceny tímto výplatním otiskem v hodnotě 1 Kčs). 

Určení typu je s otazníkem, neboť otisk je na ústřižku poštovní průvodky. datum 6. XI. 48. pOštou prošlý.  Ukazuje se, že otazník je na místě. 

V poslední době se mi podařil totiž objev, který blíže určuje model/typ stroje a ukazuje na sběratelské označení otisku FR - BAL - 5m - 2k, bez můstků, římské číslice v řádu měsíců. Původní označení otiskujej třeba proto opravit.

Otisk je zobrazen jako druhý níže - poštou neprošlý - anulát.

Je zřejmé, že byl umístěn na balíkovou přepážku.

Poštovní záznamy doplňují další zajímavé informace k otisku ze dne 15. IX. 48:

a/ jedná se o model Francotyp C,

b/ stroj byl  uveden do provozu  21. VI. 48,

c/ stroj byl přestavěn o několik měsíců později na "stroj s milionovými proužky" dne 15. IX. 48 a ten den byl uveden do provozu.

 

chrudim 1 001