Ve správním obvodu Praha 7, Městská část Holešovice sídlí od 3. 10 1901 dosud pošta 74 (na začátku Praha 21 - Prag 21, později Praha 074). Celkem vytřídala pět adres. 

Od 15. 11. 1948 byla tato pošta označena jako PRAHA 074. Změna na poštu PRAHA 74 nastala 1. 1. 1955.

Pošta 074 (respektive PRAHA 74) sídlila v ulici U Průhonu 34/1467 - v období od orku 1932 do 31. 8. 1997 .

Pravděpodobně koncem 40. let byla vybavena výplatním strojem Francotyp (otisk sběratelsky označen jako FR 4  - 2k -  4m (g), později FR 4 - 2k -  3m (g). Výplatní číslice byly gotické.

To se za 1. a 2. republiky a ani za dob Protektorátu Čechy a Morava (až na jediný případ) nestalo a ani stát nemohlo. Tehdejší poštovní správa si jakýkoliv německý vliv na výplatní otisky přísně hlídala a bránila se mu. Dokonce si u výrobce strojů firmy Francotyp GmbH nechala zhotovit speciální československé výplatní číslice na objednávku.

Politická a státoprávní situace a do jisté míry i hospodářská situace a nedostatek strojů a náhradních dílů koncem 30. a v průběhu 40. let vše obrátily na ruby.  Poštovní správa tolerovala nejen gotické číslice ve výplatních otiscích, ale povolila zprvu dvoukruhové denní razítko a později i toto razítko s můstky (německý vzor). Nacionalistický pohled se upozadil a zvítězil pragmatismus. Firma Francotyp dodala požadované stroje pro čs. pošty se zásadně změněnými parametry. Zde s gotickými výplatním číslicemi a dvoukruhovým denním razítkem původně pro poštovní poukázky. Jednalo se o nový typ výplatních otisků (FR 4), která doposud u nás nebyl používán. A navíc s římskými číslicemi na místě měsíců v denním razítku (věc též nebývalá, prvorepubliková poštovní správa trvala na arabských číslicích data).

Přesto se uvedený případ gotických číslic na pražských poštách byl ojedinělý. U ostatních strojů Francotyp, které se dostaly na přepážky pražských pošt, byly převážně s československými výplatními číslicemi.  

 

FRANCOTYP

FR 4 - 2k - 4m (g) (bez můstků)

Otisk s datem 17. VI. 1953

pošta PRAHA 074

 

praha 74 001

 

FR 4 - 2k - 3m (g) (bez můstků)

Otisk s datem 4. XI. 1968

pošta PRAHA 74

 

praha 74 002 

Otisky s daty 23. IV. 1970 A 22. V. 1972

Výplatní stroj vyplácel zásilky na této poště více než 20 lewt.

 

praha 74 003

 

Gotické číslice ve výplatní hodnotě se objevily v Praze i na dalších poštách. Ani hlavní pošta v Jindřišské ulici v Praze nebyla výjimkou. Výplatní stroj s těmito typy číslic vyplácel zásilky od 50. do 70. let. Byl to opět výplatní stroj Francotyp, tentokrát s otiskem, který je označován jako FR 8 -2k -  3m (g)  s můstky. Denní razítko bylo též dvoukruhové, ale se dvěma můstky. Na dvou otiscích jsou vidět odlišnosti - můstky v denním razítku a jejich síla se liší a zoubkování výplatních otisků je též odlišné. K výměně výplatního razítka došlo po roce 1961.

 

 

gotika 001        gotika 002

 

 

PRAHA 28

Výplatní stroj Francotyp, otisk  FR 4 - 3m (g) byl též instalován na poště PRAHA 28. Tato pošta od svého začátku dne 10. 1. 1897 dosud sídlí na adrese Na Hrádku 2/1710 (Vyšehradská) , V současnosti má název 128 00 Praha 28 a tento stroj již nepoužívá. 

 

goti 001