Příspěvek s pohledem  na otisky uživatelů Československého spolku věřitelů a Správy pro věci majetkové a devizové mne vybídl k historickéhmu zastavení u předchůdců těchto institucí. Dnes v I. a II. republice. 

ČESKOSLOVENSKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ

MPT udělilo  tomuto subjektu souhlas s provzem výplatního stroje Francotyp, model B4 s horním čáslem počitadla, ve svém Věstníku dne 10.3. 1930. 

Otisky ve sledovaném období mělo několik podob.  Měnila se adresa subjektu, měnil se i výplatní otisk. 

 

1/ Sídlo: Václavské náměstí 1, Praha (otisk vyplácel s touto adresou od 11. 2. 30 do 20. 10. 31)

Otisk s datem 11. 2. 1930 - otisk 1. dne (R)

ver 007

Poštou prošlá celistvost s otiskem ze dne 8. 9. 1938

ver 008

 

2/ Sídlo:  Příkopy 1, Praha 1 (otisk s touto adresou vyplácel v období od 20. 10. 31 do 28. 3. 34)

Otisk s datem 24. 10. 1933 - poštou prošlá celistvost.

 

ver 004

 

3/ Sídlo: Vodičkova 41, Praha II (otisk vyplácel s touto adresou od  29. 3. 34 a v této podobě do konce období a dále několik měsíců  i v Protektorátu ČM)

Otisk s datem 29. 3. 1934 - otisk 1. dne (R)

Znatelný chybotisk v písmenu "S" v názvu ČESKOSLOVENSKO (nedotiskuje). Písmeno "L" též. 

ver 005

 

Otisk poštou prošlý ze dne 8. 1. 1936

 

ver 006