Jedinečností proslula mladoboleslavská pošta č. 3 tím, že na přepážkách provozovala výplatní stroj  Pitney - Bowes, model 6300  koncem 70. let ve zkušebním provozu. Zprvu s reklamním označením, později bez něj. Kromě této pošty se další stroj Pitney - Bowes objevil na přepážce olomoucké pošty č. 2.  Stroje byly výrobcem čs. poštovní správě  zapůjčeny.

Otisky těchto strojů jsou jedinečné tím, že poprvé a naposledy u nás  v rozporu s předpisy UPU nebyl ve výplatním razítku zabudován název státu či  poštovního provozovatele (RR).

Denní razítko bez můstků. 

 

První otisk (s reklamně - propagačním označením). Toto označení se na malou poštovní poukázku dostalo jen zčásti. 

Časové rozmezí:  - 3/77 - 3/79 - 

 

Otisky s daty:

1. 3. 1977 na poštovní poukázce

 

mlada boleslav 3 001

 

 

Otisk s datem 17. 11. 1978 na poštovní poukázce

mlada boleslav 3 002

 

Otisk s datem 12. 3. 1979  na listovní zásilce

 

mlada boleslav 3 003

Březen 1979  byl pravděpodobně poslední měsíc, kdy se objevoval tento otisk s reklamním označením. V dubnu už vyplácel stroj bez tohoto označení. 

 

Druhý otisk

Otisk bez reklamně - propagačního označení.

Otisk bez označení ze dne 15. 3. 1979 - pravděpodobně jeden z prvních otisků tohoto vzhledu (tři po použití otisku s označenám).

 

mlada boleslav 3 004

Otisk s datem 28. 11. 1979

 

mlada boleslav 3 005