Pohled sběratele výpatních strojů zcela jistě musí padnout i na specializované firmy, které zabývaly ve sledovaném období výplatními stroji. Takovou firmou na Slovensku byly zprvu Kancelářské stroje, n.p., závod pre Slovensko a od začátku 70. let samostatný podnik pod názvem DATASYSTÉM s centrálou v Bratislavě a pobočkami v různých slovenských městech.

Kancelářské stroje n.p., závod pre Slovensko Bratislava

Otisky

25. 10. 1952

FR 6 - 0 - 4m 

18. 12. 1969

FR 6 - 9 - 4m

rozdílné číslice denního razítka

 

datasystém 001     datasystém 002

 

Datasystémn.p. Bratislava

FR 6 - 0 - 4m

rozmezí: - 5/1972 - 4/1976 -

zásilky podávány u pošty Bratislava 5, dohlédací pošta Bratislava 1

 

datasystém 003

 

Datasystém n.p. Bratislava

změna denného razítka (vloženo PSČ), změna soustavy výplatního stroje

Postalia

uásilky podávány na poště Bratislava 5, dohlédací pošta Bratislava 1

rozmezí: - 9/1976 - 12/1979 -

 

datasystém 004

 

Datasystém -

Postalia

- 8/1981 -

odpilována právní podstata subjektu  označení uživatele

 

datasystém 005

 

Datasystém k. ú. o.

Postalia

změna označení uživatele

jiný výplatní tsroj

v datu slovní vyjádření měsíce

rozmezí: - APR/1985 - SEP/1986 -

zásilky podávány u pošty Bratislava 15, dohlédací pošta zůstává 810 00 Bratislava 1

 

datasystém 006

 

Datasystém, štátny podnik

Postalia

 změna označení uživatele, změna PSČ v denním razítku, změna denního razítka, změna číslic  v denním razítku

 

datasystém 007