Brněnské veletrhy a výstavy

Období let 1962 a 1963

V tomto období používal sledovaný uživatel výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky Fr 8 - 0 - 4m - 1km. Otisk měl tři podoby - viz reprodukce pod textem v sestavě.

1/ Otisk s datem 29. 4. 1962 - příležitostný a propagační otisk propagující veletrh konaný ve dnech 9. - 23. IX. 1962, otisk použit nejen během veletrhu, ale i před a po něm. V ostatních obdobích byl odstraněno datum a otisk byl používán  jen s textem (toto použití zatím není dokumentováno daty),

2/ Otisk s datem 12. 9. 1963 - příležitostný a propagační otisk propagující veletrh konaný ve dnech 8. - 22. IX. 1963, otisk použit i před a po tomto datu. Tento otisk, ovšem bez data konání byl používán v období před tímto propagačním a příležitostným otiskem - viz 3/,

Otisk pořízen během skutečné doby konání veletrhu 4. den po otevření jeho bran.

3/ Otisk s datem 8. 11. 1963 - komerční otisk bez data konání veletrhu určený k vyplácení běžné korespondence bez propagačního a příležitostného efektu. 

Nátisk na komerční obálce již koresponduje s názvem subjektu uvedeným ve výplatním otisku. 

 

BVV 2 001