Uživatel výplatního troje: UHLOZBYT O5 2 Kladno/středisko pro revír Trutnov/Malé Svatoňovice

Malé Svatoňovie: Černé uhlí objeveno v roce 1590, dolování černého uhlí od konce 18. tsoletí, historicky centrum důlního podnikání.

Působení Východočeských uhených dolů - 1963 - 1976 (n. p.), 1977 - 1988 (k. p.), 1988 - 1990 (s. p.), 1990 - 1992 (s. p.).

 

Výplatní stroj: FRANCOTYP, Anker, model A4  - otisk sběratelsky FR 8 - 0- 4m (ov), 2km

 

Otisk ze dne 3. 7. 64

Zajímavost: doprava otočené výplatní znaménko (hvězdička). 

 

SVATONOVICE 001