Výplatní otisk s němým denním razítkem v Plzni

 

Uživatel výplatního stroje: Západočeský krajský národní výbor Plzeň

Výplatní stroj: FRANCOTYP, Anker, model A 4

Výplatní otisk sběratelsky: FR 6 - 0 - 4m (ov) - 2km

Dohlédací pošta PLZEŇ 4

 

Na listě níže jsou uvedeny tři výplatní otisky tohoto uživatele:

a/ otisk s datem 29. 1. 1970 - otisk je v pořádku s řádně uvedenou dohlédací poštou Plzeň 4 v denním razítku,

b/ na ústřižku s datem otisku 17. 2. 1971 se jiý dohlédací pošta v denním razítku neobjevuje (záměrně vylámán u důvodu zanesení jiné dohlédací pošty či z jiného důvodu - jakého?), vylámaný otisk vyplácel v lednu a únoru 1971.

c/ otisk na celistvosti s datem 30. 6. 1971 již v pořádku, opět obsahuje původní dohlédací poštou s nově vyrytým názvem (srovnej "4" na první a třetí ukázce).

 

němá 002

 

 

Od února 1972 byl tento stroj odstraněn a zakoupen stroj Postalia (existuje zkusmý otisk z října 1971).