V Opavě používaly ve sledovaném období let 1946 - 1992 tři pošty - Opava 1, Opava 2 a Opava 5.

Opava 1 používala stroje tří soustav - Hasler, Francotyp a Postalia.

HASLER

Zajímavé je, že se na přepážku této pošty dostal jeden ze strojů Hasler (model F88 - symetrický, bez R-obrazce s dvoukruhovým razítkem bez můstků), který na konci své existence zajistila firma B. Jarolímek Praha. Na konci názvu pošty je atypická tečka.

opava 001 

 

FRANCOTYP

I u těchto strojů v čs. poštovním provozu a jejich umístění na přepážky čs. pošt včetně dvou opavských poštovních úřadů  byla firma B. Jarolímek. Z důvodů poškození německého hospodářství po válce došlo při jejich dodávkách ke zpoždění, ale Francotyp GmbH svůj závazek splnil. Stroj Francotyp se dostal na přepážku pošty Opava 1, ale i Opava 5 (viz dále). Stroje vydrželyldouhé období vyplácení. Fungujícístsroje v 80. letech nebyly vájimkou ani v Opavě.

opava 002

 

POSTALIA

 

Stroj a jeho otisky měly dvě podoby - bez PSČ a s PSČ.

 

opava 004     opava 003

 

OPAVA 2 používala jen stroj Postalia.

 

opava 005

 

Opava 5 měla na přepážkách dva  stroje - Francotyp a Postalia.

 

opava 007     opava 008