Pošta Poděbrady vyplácela zásilky též výplatním strojem Postalia. Jako jedna z mála pošt využila prostor pro služebně - propagační sdělení v zájmu edukace veřejnosti. Během sledovaných let se vyskytly hned dva otisky s takovými sděleními. Třetí otisk byl němý bez sloganu.

 

1. sdělení

podebrady 002     podebrady 006

 

V mezidobí (rok 1977) byl tento slogan z otisku vyňat a stroj vyplácel zásilky  němým otiskem.

 

podebrady 007

 

Třetí otisk této pošty vyplácel zásilky s druhým aktualizovaným sdělením. 

 

podebrady 003     podebrady 004