Vročení

 

U výplatních strojů existuje omezená kapacita vročení.  Tento stav se vyskytuje ve velké míře u tsrojů Francotyp, omezeně též u strojů Postalia. Pokud nedojde k výměně a rozšíření let  včas, je nutno správné datum opravovat různým způsobem.

Uživatel KABLO KLADNO řešil tento hendikep buď datumkou v blízkosti denního razítka anebo ruční opravou ( vpisem letopočtu do denního razítka).

 

První koláž dokumentuje tento stav.

 

kablo 002

 

Druhá koláž ukazuje vyvýšenou pozici letopočtu v datu denního razítka.

 

kablo 001

 

Problémy s provozem strojů se často řešily opatřením druhého výplatního stroje tak, jak tomu bylo u tohoto uživatele (stroj Francotyp opraven a pořízen nový stroj Postalia).

Pořízení či změna výplatního stroje byly využity často k zanesení PSČ do denního razítka a do označení uživatele.

 

FRANCOTYP - horní celistvost,

POSTALIA - dolní celistvost.

 

kablo 003