Povážská Bystrica a její pošty se zapsaly významně do moderní československé poštovní historie.

V prvé řadě se na přepážce pošty Povážská Bystrica objevil jeden z prvních výplatních strojů Postalia. Stalo se tak dne 13. 9. 1962 (R) . Poštovní archiv bohužel jen zaznamenal datum 1. dne, nezmiňuje se o čísle stroje Postalia.

Tento otisk doplňuji poštovně prošlým s pozdějším datem. Rámeček výplatního razítka byl odlehlý.

 

povazska bystrica 001      povazska bystrica 002

 

 

Dalším otiskem byl výplatní otisk ze stroje Postalia s odlišnostmi - liší se denní razítko (v dolním mezikruží jsou tři křížky, název pošty s odlišnými písmeny) a tž výplatní razítko - přilehlý rámeček. Sbírka dokládá data pro tento otisk :

- 1/77 - 10/85 - .

povazska bystrica 002

 

Třetím otiskem byla zajímavost největší, která má své významné místo v poštovní historii čs. výplatního otisku.

Jej ím otisk z automatu č. 2 čs. výroby. Povážská Bystrica 1 byla zvolena jako zkušební pošta pro zkušební provozu automatu č. 2  pro příjem doporučených listovních zásilek. Tento automat byl uveden do provozu dne 23. 8. 1981. Počáteční pořadové číslo bylo 5001. Celkem bylo podáno 312 zásilek. 

Tomuto otisku jsem věnoval letos zvláštní příspěvek na tomto webu. Zájemce prosím si jej dohledat a ozvědět se o o tomto otisku váce.

 

      povazska bystrica 004      povazska bystrica 003