V prvním pokračování o výplatním otisku Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1978 se týkalo tohoto otisku a zdůraznění vzniklého chybotisku. Nyní doplňuji zveřejněné informace o další poznatky.

Dohlédacá poštou byla pošta PRAHA 05, v otisku je však chybně uvedena pošta PRAHA 1.

 

ESEJ a zkušební otisk (RR)

Datum: 10. IV. 1978

Příležitostný otisk s chybotiskem v názvu pošty spatřil světlo světa 10. IV. 1978. Tento den otisk ještě nenabyl oprávnění vyplácet poštovní zásilky, tudíž je nutno jej považovat za esej. 

 

praga 1978 004

 

POŠTOU PROŠLÝ OTISK (R)

Otisk začal vyplácet zásilky dne18. IV. 1978

 

praga 1978 005

 

DALŚÍ CHYBOTISK

Vrácená zásilka s otiskem s chybným datem  z Malajsie.

Místo správného data 27. IV. 78 se na zásilce objevilo datum 27. IV. 87 (chybný letopočet).

praga 1978 006