BRAZILIE

 

První výplatní stroj v Brazilii byl zprovozněn 15. dubna 1925.  Souhlas s jeho využitím vyslovila poštovní správa již v roce 1924.

První obrázek (1924)

První soustavou byl stroj UNIVERSAL, model NZ o pěti fixních hodnotách. Výplatní razítko připomínalo opět poštovní známku s natištěnou hodnotou a dalšími obvyklými znaky. K výplatnímu razítku byly připojeny vlnovky a v nich byly zakomponovány údaje o datu odeslání a místu odeslání. To mohlo svádět k dojmu, že se jedná o strojová razítka, ne byly to výplatní stroje. Později vlnovky byly nahrazeny jednokruhovými anebo dvoukruhovými přerušovanými denními razítky. Barvy otisků byly buď černé anebo červené. Měna REIS s možností vytvoření devíti hodnot (též v kombinaci).

Druhý obrázek a třetí obrázek (1925)

Druhý vzor otisku byly též otisky ze strojů Universal NZ s malými rozdíly. Denn razítko bylo již jednokruhové. Barev otisku bylo několik - černá, červená, hnědá. Existovaly rozdíly ve tvarech denních razítek. Různé měny: REIS, MIREIS, CRUZEIROS . Podle toho se měnily hodnoty a jejich počet. U některých tsrojů se objevily zajímavé části otisku nalevo od výplatního razítka - a to kombinace označení oprávněného uživatele a v něm vkomponované denní razítko.

Čtvrtý obrázek(1926)

Opět soustava Universal, ale model Midget ve dvou provedeních (FV - 3 a fV - 5). Opět tři měny a několik hodnot. Tyto modely jsou poznatelné podle vloženého "M"  = MIdget a čísla stroje ve výplatním razítku.

Pátý, šestý a sedmý obrázek (1928)

Opět Universal NZ, fixní hodnot o počtu pět, několik měn a několik kombinací hodnot. Vrátily se vlnovky. Uměna designu výplatního razítka.  Barva otisku černá anebo červená. Barvy kopírovaly tvary denního razítka.

Osmý a devátý  obrázek 

Universal Midget, dva modely s fixními hodnotami FV-3 a FV-5. Stroje byly označeny opět písmenem modelu a čsílem stroje. Různé typy denného razítka. Dvě měny REIS a CRUZEIROS,

 

brazilie 001      brazilie 002

V roce 1033 z důvodů inflace nastoupily stroje s mnohonásobnou výplatní hodnotou (prvním strojem byl Universal - Francotyp, model C), nejdříve bez označení oprávněného uživatel, později již téměř výlučně. Opět existovaly dvě+ měny REIS a CRIZEIROS o rlzných počtech míst. I pošty dostaly své výplatní stroje.