Ivan Leiš, Přednáška o Albertu Jonášovi  přednesená v KF 00 - 15 dne 6. 6. 2024.

Dnes zveřejňuji první část povídání o Albertu Jonášovi .Část 1,: Životní milníky

 

 

Obrazová část

Určeno pro ty, kteří se nemohli z nejrůznjších důvodů přednášky zúčastnit.

 

 

albert 001

 

albert 002

 

 

albert 003

 

 

albert 004

 

 

albert 005

 

 

albert 006

 

 

albert 007

 

 

albert 008

 

 

albert 009

 

albert 010

 

 

albert 011

 

 

albert 012

 

albert 013

 

albert 014

 

albert 015

 

 

pokračuje 2. části (Umělecké úspěchy)