Výběr z obrazové části přednášky Ivana Leiše  přednesené v sále Dřevák Domu Portus v rámci přednáškového cyklu KF 00 - 15 o poštovní historie a současnosti

 

Souhrn filatelistických a poštovně historických aktivit Alberta Jonáše:

 

a/ organizační a spolková - aktivita ve Stolní společnosti příležitostných razítek a frankotypů (zakladatel Jaroslav Lešetický), předseda Odboru frankotypů při KČF

b/ publicistická - studie, články, katalogy, zejména v letech 1926 - 1928 - obrana výplatních otisků ve sporu "poštovní známka nebo frankotyp", vydal vůbec první knižní pokus katalogizace čs. výplatních otisků v roce 1933 a 1934,

c/ výtvarná - realizované návrhy výplatních otisků, poštovních známek,  příležitostných razítek, celin, poštovních propagačních zálepek, dále  letáky a propagační brožůry, plakáty pro ministerstvo pošt a telegrafů a ministerstvo dopravy, po válce pro ministerstvo pošt,

d/ propagační - různé filatelistické a poštovně služební plakáty, ve sběratelské oblasti se stal tahounem sběratelského oboru a získal pro tento obor řadu významných českých a německých sběratelů,

e/ přednášková - zejména v rámci specializovaných entit - první přednáška o zvláštnostech výplatních otisků  pro Stolní společnost příležitostných razítek a frankotypů v restauraci U Taussigů v Celetné v Praze ,

f/  kompletní či částečná architektonická, projektová, vytváření libret, infrastruktury a logiky filatelistických výstav - Praha 1940, Celostátní výstava poštovních známek 1950 (zrušená Světová), Mezinárodní výstava poštovních známek 1955,

g/ výstavní - v roce 1940 vystaven první exponát výplatních otisků u nás (dnes uložen jako dar Alberta Jonáše prostřednictvím Karla Všetečky v Poštovním muzeu Praha ),

h/ marketingové kampaně pro několik firem a institucí a ministerstva, kde měly zastoupení i výplatní otisky,

i/ výtvarný vliv na působení firmy B. Jarolímek (generální zástupce fy. Francotyp GmbH) v Československu (úzký vztah k vedení firmy a k mechanikům této firmy),

j/ realizace soukromé pošty prostřednictvím vlastních navržených a realizovaných návrhů poštovních známek a výplatních otisků,

k/ spolupráce s dalšími státy a jejich poštovními správami na tvorbě poštovních známek,

l/ podpůrná - podpora výplatních otisků při jednání s ministerstvem pošt a telegrafů a tlak na jejich estetickou a výtvarnou podobu,

m/ historická - díky svému nezměrnému úsilí se zasloužil o zachování prvních čs. výplatních otisků v období 1926 - 1934 - díky němu a sběratelům, kterými se obklopi a kteří jej obdivovali, máme takřka úplný přehled o všech výplatních otiscích tohoto období. Položil základy sběratelství u nás, ukázal cestu, jak otisky sbírat a umožnil, že entity vzniklé v 70. - 90. letech měli vynikající základ pro sběratelství, typologii a terminologii. 

 

Albert Jonáš promítl svůj umělecký talent a výtvarnou zkušenost i do filatelie a poštovní historie. Spojil vynikajícím a úspěšným způsobem svou profesi a filatelii, za což mu patří velký dík.

 

A přání na konec.

Dále rád zmiňuji jeho úzký vztah s našim klubem filatelistů, jeho vedením a jeho  členy. Zjeména ve 40. a 50. letech s naším klubem jako celkem (zejména při realizaci Mezinárodní výstavy PRAHA 1950). Albert Jonáš se znal a úzce spolupracoval s našimi tehdejšími členy - Nebeským, Pohoreckým, Horkým, Maturou, Kolaříkem, Všetečkou a zcela jistě dalšími.

Jako opatrovatele své sbírky a exponátu určil  krátce před smrtí našeho člena dr. Karla Všetečku s přáním je věnovat Poštovnímu muzeu v Praze. Za velkého a vstřícného  pochopení dr. Pavla Čtvrtníka a dr. Jana Galušky Poštovní muzeum získalo cenný exponát, který by si zasloužil být někdy představen veřejnost. Naskýtá se příležitost - v roce 2026, kdy si připomeneme 100 let přítomnosti výplatních strojů v čs. poštovním provozu. 

 

Ivan Leiš, emeritní tajemník sekvce otisků výplatních strojů KPHC SČSF 1976 - 1985, emeritní předseda komise poštovní historie a celin 1985 - 1989, emeritní předseda Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00 - 15 Praha 2010 - 2018.

 

 

albert 3 004

 

albert 3 001

 

 

albert 3 011

 

albert 3 012

 

albert 3 013

 

 

albert 3 014

 

 

albert 3 015

 

albert 3 016

 

albert 3 017

 

albert 3 008

 

 

albert 3 007

 

albert 3 010

 

albert 3 020

 

albert 3 021

 

 

albert 3 022

 

 

albert 3 023

 

 

 

albert 3 024

 

albert 3 025

 

 

albert 3 027

 

albert 3 028

 

 

albert 3 029

 

albert 3 030

 

albert 3 031

 

albert 3 032

 

 

albert 3 033

 

 

albert 3 034

 

 

 

albert 3 038

 

 

albert 3 036

 

albert 3 039

 

 

albert 3 040

 

albert 032

 

albert 3 005

 

Internetovým divákům mé virtuální přednášky děkuji za návštěvu a za pozornost.

Loučím se Kutálkovou keramikou - darem tohoto umělce Albertu Jonášovi - znázorňujícím parafrázi báje o velrybě a Jonášovi s tím, že velrybu nahradil ŽRALOK. 

 

Tato keramika měla čestné místo v knihovničce v pracovně Alberta Jonáše v Ovenecké 40 v Praze 4, jedním z bytů občanských domů, kam se z Vinohrad Albert Jonáš s manželkou kItty  a jeho švagr Teddy s manželkou Blankou  přestěhovali v polovině 30. let.