ROBERTO DI CASOLA

Vyznání přítele otisku z území Československa

ÚVODEM

Den po 17. listopadu 1989 skupina vyznavačů sběratelství československého výplatního otisku založila Stolní společnost sběratelů výplatních otisků. Jedním z hlavních cílů bylo navázat úzký kontakt se sběrateli výplatních otisků ve světě. Zejména pak s těmi, které uchvátily otisky z území Československa. S některými jsem ve spojení do dneška i po zániku Stolní společnosti. Jedním z nich je i švýcarský sběratel Roberto di Casola, jehož jednou z filatelistických specializací je i československý výplatní otisk. Naše filatelistické přátelství vyústilo ve zpracování rozsáhlé monografické práce, která se zaměřila na výplatní otisk používaný na území Československa v letech 1926 až 1992. Úkol velmi obtížný, nicméně s výsledky, které jsme částečně zveřejnili na stránkách www.kf0015.cz. Jak to bývá,

Roberto s námi, českými sběrateli byl vždy v úzkém kontaktu. Vyzval mne ke spolupráci na generálním katalogu Výplatní otisky Československo. Vlastně vyzval několik českýcvh sběratelů, jen já jsem Roberrta podpořil a dopadlo to výborně. Máme ucelený katalog s barevnýmiu otisky od roku 1926 do roku 1992, do okamžiku, kdy skončilo Československo.  Stíálo nás to hodně času a vtělili jsme do Katalogu hodně práce. Zvolili jsme americký přístup bez zbytečných textů. Navíc jsme umožnili využívat výsledků naší práce zdarma a bez zakódovaného přístupu. Hosting poskytl KF 00-15. kde jsou všechny díly zavěšeny. Robertovi patří dík. Po zásluze byl oceněn Slovenskou filatelistickou akadémií za tuto práci a vztahem k oběma republikám. Kdy dostane ocenění od českých organizací? 

Hlavním jsou vždy otisky a jejich katalogizace, o autorech toho víme žalostně málo. Abych odčinil aspoň částečně tento dluh, položil jsem Robertovi několik otázek. Čtenářům předkládám jeho odpovědi v souhrnné zpovědi.

 

ZNÁMKY SBÍRÁM OD DESETI LET

Když mi bylo deset let, začal jsem sbírat známky. Sbíral jsem Itálii a Švýcarsko. Pak jsem dostal krásnou sbírku maďarských známek, protože má maminka byla Maďarka z Budapešti. Později jsem přešel k italským a švýcarským strojovým razítkám. Podařilo se mi vysbírat velkou většinu těchto razítek. Mám je na ústřižcích (4x9 cm). Obálky zabírají hodně místa.

UCHVÁTILY MNE ČERVENÉ SLOGANY OTISKů

Dále mne uchvátily červené štočky výplatních otisků (slogany). Jsou velmi krásné a začal jsem je studovat. V tu dobu se ustavila Asociace sběratelů otisků (AICAM) a dostával jsem novinky ke katalogu švýcarských výplatních otisků autora Heinera Dürsta. Okamžitě jsem jej kontaktoval. V průběhu let jsme se stali přáteli až tak hodně, že mi prodal mnoho otisků z jeho sbírky včetně těch ze světa. Mnoho z nich byly velmi zajímavé. Dnes má sbírka obsahuje více jak 6000 kusů. Též jsem začal spolupracovat s Rickem Stambaughem nad on-line doplňky k jeho Mezinárodnímu katalogu výplatních otisků.

ROK 1995 – STAL JSEM SE VÁŠNIVÝM SBĚRATELEM ČSL. OTISKů

V roce 1995 jsem obdržel kontakt na Luďka Janů a ten mi nabídl velké množství výplatních otisků ze světa a zejména mnoho kusů československých otisků. Cena byla velmi vysoká, ale já jsem ji akceptoval. Luděk ke mně zajel dvakrát a přivezl mi tyto kusy. Jsem vášnivým sběratelem klasického Československa, protože otisky vynikají krásným grafickým zpracováním.

HEINER DÜRST BYL MÝM OPRAVDOVÝM PŘÍTELEM

Mým prvním dílem bylo doplnění Dürstova katalogu včetně zahrnutí nových otisků s matrixy.Tuto práci jsem vykonal pod přímým vedením H. Dürsta. Ćasto jsem jej navštěvoval v Rüschlikonu, kde žil. H. Dürst byl velkým znalcem výplatních otisků celého světa and na všechny mé otázky měl odpovědi.

Byl to opravdový přítel, vždy nápomocný a velmi zdvořilý.

ZNÁMKOVÉ MANUÁLY – MÁ VELKÁ LÁSKA

Dodatkem, co jsem o mé filatelistické specializaci chci dodat, že mou láskou jsou manuály švýcarských známek. Mám prakticky všechny, které vyšly.

Dalšími specializacemi jsou skauting ve Švýcarsku a v Itálii a na celém světě. Pak sbírám výplatní otisky ze světa PIVA, cigaret, turistiky a mnoho dalších. Vždy jsme v Itálii, kde jsou nesoutěžní výstavy. Nezúčastňuji se soutěžních výstav, kde je jury. Můj pokoj (kde též pracuji) je plný krabic a alb.

KRÁTCE O MNĚ

Narodil jsem se v Římě dne 22. března 1942 (včetně bomb a dalších věcí) a ve věku 10 let jsme se přestěhovali do Švýcarska, neboť můj tatínek nemohl v Itálii najít práci. Od roku 1952 jsem žil v Luganu, kde jsem vystudoval s titulem inženýr (specializace: výpočty zpěvněného betonu). V současné době mám stále hodně práce. I když jsem již v penzi, práce jsem se nevzdal.

Dalšími mými vášněmi je skauting (včetně filatelistické skautingu) a pobyty v přírodě s karavanem.

MÁ BUDOUCNOST

Myslím, že v budoucnosti mám dost práce s doplňky katalogů výplatních otisků, které mi nahlašují sběratelé.

Lugano, duben 2015