V 70. až 90. letech vycházel bezpočet filatelistických zpravodajů, které vydávaly zejména komise a sekce SČSF. Jejich velkou většinu mám ve svém filatelistickém archivu. Ve zpravodajích se často vyskytly i unikátní články a příspěvky. Mezi nimi si pečlivě eviduji zejména vzpomínky, paměti či články o filatelistických osobnostech, ke kterým se často vracím. Je to studnice historie českého filatelistckého života.

 lnoes zveřejňuji vzpomínky barda české filatelie a znalce mnoha oborů - Jiřího Nekvasila, od jehož skonu uplyne 30. 12. letošního roku již dlouhých 35 let. Pro někoho byl kontroverzní osobou, pro mne zářným příkladem a znamenitou osobností. Měl jsem tu čest jej poznat osobně. Společně s dalšími významnými osobnostmi se stal členem staronové komise poštovní historie a celin SČSF v roce 1976, kdce jsem zastával post redaktora zpravodaje. Jiří Nekvasil měl na starost poštovní celiny.  Předtím, než byl "odejit", má spolupráce s ním byla výtečná.  Má intervence společně s Vojtěchem Maxou, tehdejším tajemníkem novš vzniklé komise,  nebyla ke škodě české poštovní historie vyslyšena. 

V archivu zůstalo i několik dopisů od něj v době, kdy byl persona non grata v poštovní historii. K otištění zatím neuzrála doba.

Omlouvám se za špatnou čitelnost některých stránek, originál byl tištěn nekvalitní technikou v 80. letech (kovolisty).  Vzpomínky otiskuji, abychom si zpetřili letošní sváteční dny.

 

 nekvasil 001

 

nekvasil 002

 

 

nekvasil 003

 

 

 

 

nekvasil 004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nekvasil 005