INFORMACE PRO SBĚRATELE

 

V noci z 23 na 24. 5. otevírám brány Databáze komerčních výplatních otisků Československa v letech 1946 - 1992 s dohlédacími poštami na písmeno "O".   Jedná se otisky, s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku, ve sběratelské hantýrce  s "pseudoznámkou". 

Podobný seznam, který je seznamem pracovních, nikoliv vyšperkovaným katalogem, ještě v u nás nevyšel.

Průběžné zavěšování otisků v nepravidelných intervalech bude jako u předchozích dílů doplňováno krátkými články o otiscích, které mi připadly zajímavými a atraktivními. K těmto otiskům ze sledovaného období připojím i něco čtiva o historii uživatele a otisky z dalších období, zejména z doby, kdy dotyčný otisk se narodil. Tyto články nejsou vyčerpávající a nemají za cíl ukázat celý časový a věcný řetězec otisků - předchůdců a následovníků. To by se mělo objevit v Databázi.

Dodatky či změny k otiskům se budou vkládat postupně do existující Databáze. nezřizuji dodatkovou část. Děkuji již nyní těm, kteří mi poslal doplňky. Jejich práce zveřejním na hlavní stránce v některé z hlavních rubrik a objevy zařadím do Databáze. S radostí konstatuji, že se vžila typologie a terminologie, kterou sekce v roce 1976 sběratelům předložila a která byla jimi schválená. Díky, milí přátelé. Ukázky ze sbírek, ketré dostávám, jsou vynikající a kromě formální kvality mají i věcnou přesnost. Databáze je volne přístupná, zdarma, nezakódovaná. Všem díky.

Při zpracování a po vydání celé řady katalogů, seznamů, publiikací a odborných studií po roce 1976, kdy došlo k oživení tohoto oboru, jsem vycházel z vyšší gramatnosti sběratelů, proto se  nedržím detailního popisu otisků a něco nechávám na sběratelích.

Období skončilo s Československou republikou v roce 1992, letos to je už 32 let, to je poměrně dost. Co mám v archivu či ve sbírce zveřejňuji, i když některé  otisky jsou na hraně kvalitativní chabosti. Uzavřené v krabicích by však otisky byly sběratelům k ničemu.

Jsme zhruba v polovině, hotovo je celkem 669 stran Databáze, což zachycuje více jak 3000 otisků. Když vezmeme v úvahu počty jiných období, vypadá to na megaknihu. Jen pro ilustraci, 1. a 2. republika zachytila cca 1200 otisků.

 

Takže hodně radosti a poučení. Držím palce, abyste vnesli světlo do svých sbírek a doufám, že i časem do exponátů. Autor I. L.