Osm let předsedou KF 00 - 15 (2010 - 2018)

 

OSM LET KLUBOVÝM PŘEDSEDOU (3)

 

2014

 

Rok oslav 70. výročí založení našeho klubu se překlopil do roku 2014. Výbor a celý klub čekala zásadní strategická rozhodnutí, ale též drobná mravenčí práce.

 

Výbor a celý klub se soustředil zejména na:

-          posilování identity poštovní historie v naší činnosti a pokračování v propagaci specializovaných oborů a poštovní historie v duchu odkazu našich otců zakladatelů,

-          zajištění základních funkcí klubu: v oblasti zajišťování novinek pro členy, pokračování v přednáškové činnosti a dalšího vzdělávání členské základny. K tomu sloužily i exkurze do poštovních provozů a hlavně vycházky za historií pošt v Praze, které s perfektní znalostí zajišťoval Jirka Kratochvíl. Poznali jsme lokality pošt v hlavních historických částech Prahy a dozvěděli jsme se řadu zajímavostí z funkce sledovaných pošt,

-          získávání znalostí a informací účastí na vernisážích Clubu gentlemanů na náměstí Jiřího a na pravidelných prezentacích nových poštovních známek a celin na pražské Hlavní poště, které organizoval perfektně Odbor známkové tvorby České pošty s. p. díky Břéťovi Janíkovi a jeho spolupracovníků,

 

-         podpory vystavování poštovně historických exponátů a podpory v tvorbě poštovně historické literatury, podpora vydávání fotoknížek Tomáše Chudoby, v nichž se zachytily

 

-         spolupracovat se Svazem českých filatelistů a být přínosem pro jeho rozvoj a obory poštovní historie a celin.

 

Úkolů bylo více, ale to jsou ty nejzákladnější. Dále už obrazem dokládám, co se nám v tomto roce podařilo.

 

Přednášky tohoto roku jsou dohledatelné na webu www.kf0015.cz, kterému přibyl další web – speciál (příležitostné artefakty).

 

Web zdárně pokračoval, přibývalo sledujících, jeho součástí se staly nejen každodenní informace, články o poštovní historii a specializovaných oborech, ale i souhrnné práce, databáze a katalogy z různých oborů.

 

Tiskly se i práce členů a světlo světa spatřily brožury jako pomůcka pro sběratele. Vystavené práce získávaly ocenění na různých výstavách v Česku.

 

Rok 2013 a oslavy jsme zvěčnili a v roce 2014 v pamětní fotoknize. Zde se objevily fotografie a ukázky ze sbírek.

 

Svaz českých filatelistů udělil Klubu filatelistů 00- 15 Praha čestné uznání za zásluhy o rozvoj filatelie. Individuální ocenění v roce 2013 a ě014 obdrželi i někteří naši členové.

 

Rok 2014 by se dal nazvat rokem fotoknížek a brožůr ......

 

Ke slavnostnímu setkání v domě Portus byly vydány dvě fotoknížky. Podílel se na nich celý výbor a hlavní práce vykonal Tomáš Chudoba, fotograf našeho klubu, jterý za několik let důsledně a přesně dokumentoval činnost klubu.

 

Trojka 010

 

Trojka 001

 

Z druhé pamětnice:

 

Trojka 002

 

Trojka 003

 

Trojka 004

 

 

Tomáš Chudoba se přičinil i o dalěí pamětnice z vernisáží Clubu gentlemanů, Poštovního muzea a preznetací nových českých známek a celin.

 

 

Trojka 006

 

Trojka 007     Trojka 008

 

 

Rok 2014 byl rokem výročí vypuknutí Velké války v roce 1914.

Členové klubu se účastnili i žady těchto akcí. Někteří též byli jejich organizátory.

 

Trojka 009

 

 

Na závěr roku jsem výboru klubu předložil návrh na zřízení "Ceny specializovaných oborů". Hlavní cíl: podpořit specializované obory ve filatelii a poštovní historii. Návrh nebyl bohužel přijat. Snad někdy příště.

 

 

Trojka 011

 

Trojka 012

 

Trojka 013