SOCHA SVOBODY

STATUE OF LIBERTY

Liberty Enlightening the World (Svoboda poznášející světlo světu)

Rozměry: socha 46 metrů vysoká, podstavec 47 metrů,, vrchol pochodně 93 metrů nad země

Dar Francie americkým osadníkům. Symbol Ameriky. Autoři Gustave Eiffel, Frédéric Auguste Bartholdi, socha předána v Paříži americkému velvyslanci dne 4. 7. 1884.

 

LIB 005         LIB 004       LIB 003     LIB 002           LIB 007     LIB 012     LIB 013     LIB 011     LIB 012     LIB 001     LIB 006            LIB 008     LIB 010     LIB 009