UMĚNÍ ZMÁČKNOUT SPOUŠŤ

Zmáčknout spoušť fotoaparátu, mobilu, kamery .... není problém.Ale zmáčknout tato zařízení v pravý okamžik, to už přece jen je. Při probírce svého fotoarchivu jsem objevil fotografii, kjejímž autorem s největší pravděpobností je Tomáš Chudoba, věrný a obětavý fotograf všeho, co souvisí s filatelií, poštovní historií a klubem filatelistů 00-15, jehož jsem byl osm let předsedou. V jeden okamžik se mu podařilo v sále Dřevák Domu Portus zachytit pět zajímavých postav československé filatelie a přidružených oborů (cenné papíry). Na jedné s přednášek, které se ujali Rudolf Píša, ředitel Muzea cenných papítrů a já (o B. Jarolímkovy, jeho osud a výplatní otisky jeho firmy) Odleva (v pozadí Luděk Janů, Tomáš Novák, vpředu odleva Rudolf Píša, Dušan Brabec a má maličkost).

 TRIO