T Ř E T Í   R O Z H O D N Ý  D E N - 18. 11. 1926

 

95 LET

Letos si připomeneme třetí orzhodný den v životě československého výplatního otisku, a to den 18. 11. 1926. V tento den vyšel  Věstník ministerstva pošt a telegrafů č. 58 (část věcná) současně s doplňujícími předpisy o vyplácení listovních zásilek výplatními otisky.

 

Věstník navázal na rozhodnutí poštovní správy ze 9. 9. 1926, kdy se zavedly výplatní stroje na zkoušku.

 

Listopadový věstník stanovil:

 

Vyplácení listovních zásilek se osvědčilo a zavádí se proto na trvalo. Nadále jsou listovní / novinové zásilky z tohoto způsobu vyňaty. "