Po 1. 1. 1973, kdy se v Československu zavedla PSČ, se staly výplatní otisky vděčným artefaktem sběratelské obce. Řada otisků se změnila. Vytvořily se i zajímavé případy zasazení PSČ.

Jedním z takových případů je výplatní otisk n. p. CHEMLON HUMENNÉ. V souvislosti s novým výplatním strojem tohoto subjektu se vyskytlo přání počkat na PSČ a později jej zasadit do denního razítka. Denní razítko obsahovalo asymetrický název pošty HUMENNÉ. Název byl posunut do pravé části razítka.  Výplatní otisk s asymetrickým názvem pošty v denním razítku vyplácel zásilky poměrně dlouho - od II/73 do III/79 -, možná i déle.

Otisk s datem 26. V. 76

chemlon 009

 

Nový otisk se zasazeným PSČ 066 02 se objevil na otisku ze dne 27. VII. 1984.

V označení oprávněného uživatele poctivá pracovnice podatelny vpisovala přidělené podnikové PSČ rukou - 066 33.

 

chemlon 010