Při tvorbě Katalogu výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992 narážím na různé zajímavostí, z nichž některé se nebojím označit symnbolem "R" či "RR" (vzácné, velmi vzácné). Některé z nich jsou doposud neznámé a upoornit na ně dost zásadním počinem. A nejen proto, abychom tento obor (u pošt to platí několikanásobně více) více zatraktivněli.

Jedním z případů jsou chybotisky. V roce 1969 při rytí názvu pošty KRALUPY NAD VLTAVOU vznikl chybotisk  - obrácené "N" ve slově NAD v názvu pošty (R). Datum otisku s chybotiskem bylo 16. 12. 1969, což byl i 1. den otisku, jak o tom svědčí záznam mechanika Kancelářských strojů  pana Františka Duby, čestného člena zaniklé Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků, při uvádění stroje do provozu. Stroj Postalia měl číslo 64948.

 

kraolvský chlmec kralupy 002     

Obrácené N bylo opraveno a v dalším období otisk vyplácel již bez chybotisku.

 

kralupy 003